NETTARKIV

Styrker frihandel

En internasjonal akkrediteringsavtale som skal motvirke internasjonale handelshindringer, har blitt signert av 28 land. Avtalen har som mål å skape tillit til testresultater, slik at det er unødvendig med gjentatt testing av varer ved eksport. Prinsippet «testet en gang, akseptert i alle land» bidrar til handel uten proteksjonisme og tekniske hindringer.

Testingen utføres av akkrediterte laboratorier, og under avtalen forplikter medlemmene seg til å akseptere varer som er testet av laboratorier akkreditert av de andre medlemmene. Avtalen betegnes «Mutual recognition arrangement» (MRA) og er etablert av organisasjonen International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Avtalen trer i kraft 31.01.2001, og Norsk Akkreditering er blant signatarene.

Norsk eksport av fisk og andre matvarer er eksempler der forsinkelser ved gjentatt testing før produktet når markedet kan være ødeleggende, på grunn av begrenset holdbarhet. Når importlandet stoler på testing utført i Norge, har de ikke behov for ny testing for bakterier med mer.

Avtalen kan være en hjelp for U-land mot handelsdiskriminering, når disse blir med i avtalen, og uttaler: U-land utsettes i dag for store handelshindringer. Likeverdig handel er av større betydning for U-landene enn mer U-hjelp. Det gir også trygghet for Norge som et mottakerland, når vi for eksempel importerer kjøtt fra U-land som deltar i avtalen. Vi kan ha tillit til testresultatene fra akkrediterte laboratorier i eksportlandet og behøver ingen ny kontroll ved mottak i Norge.

Les mer om: