Styring i IP 65

– Programmering og betjening foregår i Windows-miljø, mens styringsrutiner avvikles under et «real time» operativsystem. Slik oppnås sikker avvikling av de kritiske styringsrutiner isolert fra Windows-verden. Via det integrerte Ethernet-kortet kan styringen kommunisere via LAN og Intemett. Det gir blant annet mulighet for fjerndiagnose og desentral programinering.

Robotstyringen kan, i tillegg til håndteringen av roboten, også styre flere ekstra servoakser, slik at tilleggsfunksjoner lett kan integreres i styringsforløpet. Den integrerte soft-PLS er også tilgjengelig for styring av diverse perifert utstyr. (kd)

Les mer om: