Styring av minikraftverk

Styring med Generator Parallelling Controller (GPC) ivaretar de fleste funksjonene.

Sammenlignet med en PLS - som er alternativet - vil GPC oftest være billigere ifølge leverandøren.

Tavlene kan bli enklere.

Det er også mulig med generator/nettbeskyttelse og -kontroll i samme enhet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå