BYGG

Styret er klart for Bygg21

Sterkt forsinket har kommunalminister Navarsete offentligjort hvem som skal styre Bygg21.

Petter Eiken er nå styreleder i Bygg21 og han jobber nå for å få på plass en strategi for utvikling av byggenæringen.
Petter Eiken er nå styreleder i Bygg21 og han jobber nå for å få på plass en strategi for utvikling av byggenæringen. Bilde: Joachim Seehusen

Her er styret for Bygg21

Bygg21 ledes av Petter Eiken. Med seg i styret har han medlemmer som representerer store deler av byggenæringen.

Styremedlemmer: 

Ingrid Dahl Hovland - Spenncon

Cecilie Bjerke Skjømming - Asplan Viak

Sven Christian Ulvatne - Backe gruppen, styrelder i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Geir Kvifte - Proxil

Janne Aas-Jacobsen - Consigli AS

Eirik Normann - NFR

Halvor Langseth - Fellesforbundet

Morten Lie - Direktoratet for byggkvalitet

Birgit Rusten - Futurebuilt

Håkon Sannum - Multiconsult

Bygg21

Bygg21 skal ledes av et styre, mens Direktoratet for byggkvalitet får ansvar for sekretariatet og daglig ledelse av Bygg21.

I 2013 skal Bygg 21 foreslå nasjonale strategier for byggenæringen innen FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer.

Bygg21 bygger på erfaringene med andre 21-satsninger som Maritim21 og Energi21 hvor næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter har utviklet nasjonale strategier.

Initiativet til Bygg21 ble i sin tid tatt av NTNU og Sintef, staten grep ballen i Stortingsmelding 28 (2011–2012), "Gode bygg for eit betre samfunn".

Da Byggekostnadsprogrammet i 2010 ble lagt ned etter fem års drift var mange i byggenæringen lei seg. Flere etterlyste en oppfølger til programmet som var et spleiselag mellom staten og byggenæringen med sikte på å heve innovasjon og kompetanse i byggenæringen.

Regjeringen tok ballen og offentligjorde i stortingsmeldingen om bygningspolitikk at et nytt konsept, Bygg21, skulle dras igang. Det skulle bygges etter inspirasjon fra andre vellykkede prosjekter som Maritim21 og Energi21.

På Byggedagen onsdag 6. mars offentliggjorde kommunalminister Liv Signe Navarsete styret for den nye kompetansesatsingen, se faktaboks. Kun én person mangler, vedkommende skal være på plass i løpet av en dag eller to. Ikke uventet ble Petter Eiken styreleder.

Les også: Entreprenørene har grunn til å klage

Daglig leder

Arbeidet med å få på plass en daglig leder er helt i sluttfasen, også det noe forsinket. Petter Eiken regner med å ha et navn klart i løpet av kort tid. Sekretariatet blir lagt til Direktoratet for byggkvalitet, DiBK.

– Vi er i sluttfasen med gode kandidater, sier han.

I motsetning til Byggekostnadsprogrammet er Bygg21 ikke tidsbegrenset.

– Nei, vi har ikke satt sluttdato. Men et prosjekt som dette er det alltid behov for, det burde være evigvarende, sier Liv Signe Navarsete og går dermed langt i å love at kompetanseheving og utvikling bir en fast del av DiBK.

Spleiselag

Petter Eiken tar det for gitt at Bygg21 blir et spleiselag der næringen bidrar, gjerne i form av egeninnsats. Foreløpig har han kun budsjett ut året, fortsettelsen kommer i statsbudsjettet for 2014. Heller ikke Navarsete vil si noe om hvor mye som forventes av byggenæringen selv.

– Vi venter nå på et forslag fra DiBK, så får vi vurdere det, og deretter ta stilling. Næringen må jo bidra, jeg opplever at de er positive til det, sier statsråden.

– All forskningsinnsats er jo basert på egeninnsats. Jeg tror at potensialet for gevinst er så stort at det ikke skal mye til for å få bedriftene med, sier Eiken.

– All forskningsinnsats er jo basert på egeninnsats. Jeg tror at potensialet for gevinst er så stort at det ikke skal mye til for å få bedriftene med, sier Eiken. EVIG: Liv Kari Navarsete sier det er et Espen Zachariassen

Strategiarbeid

Eiken har nå bestilt hjelp fra Faveo til å forberede strategien. De skal lage dybdeintervjuer med 20 - 30 daglig ledere i bedrifter i byggenæringen.

– Strategien er jo ennå ikke på plass, men det er åpenbart at vi må gjøre noe med forbedringer og med byggeprosessene. Min hypotese er at det går an å bygge billigere med høyere kvalitet enn vi klarer i dag, men det krever mer planlegging av den fysiske produksjonen, sier styrelederen.

I tillegg vil Eiken ha energibruk og distribusjon av energi med i strategien, samt livsløp både for kostnader og materialegenskaper.

– Noen er redde for at dette blir alt for teknisk. Jeg håper vi får plass til estetikk også, det er et behov for å se på hvordan det vi bygger påvirker samfunnet.

Dele resultatene

I prosjekter med offentlig finansiering følger det gjerne et krav om at resultatene skal offentligjøres og være tilgjengelige for alle. Eiken sier at et slikt krav kommer også for Bygg21, men han frykter ikke at det vil skremme bort noen.

– All erfaring viser at de som utvikler seg fortest er de bedriftene som er åpne.

Les også:

Ni vil bli direktør i Statsbygg

Vil utrede bru over Oslofjorden

Norges høyeste trehus blir studentboliger  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.