OLJE OG GASS

Styrer indisk oljeproduksjon fra Brevik

Anders J. Steensen
11. jan. 2009 - 07:35
Vis mer

BREVIK: Da Aker Borgestad Operations (ABO) fikk oppgaven med å drive et av verdens mest avanserte flytende produksjonsskip, FPSO Dhirubhai-1, på vegne av Aker Floating Production, var filosofien klar.

Skipet skulle drives med integrerte operasjoner, og det skulle bemannes som om det var et skip.

– Vi skiller oss fra andre som driver FPSO-er ved at vi har et felles marint- og prosessmannskap. Vi har få folk om bord som kun driver selve prosessen, forteller driftssjef Ove Flataas.Flerfaglige

For å få til dette måtte ABO finne egnede verktøy for å sikre at skipet fikk riktig driftsstøtte fra operasjonssenteret i Brevik.

De måtte bemanne operasjonssenteret med personell med nødvendig kunnskap innen prosess og mekaniske disipliner.

– Mannskapene om bord på Dhirubhai-1 har i hovedsak maritim bakgrunn. De fikk opplæring i å operere prosessanlegget. Det omfattet både navigasjonsoffiserer og maskinmester. Navigasjonsoffiserene fordi de har kunnskap om lasting av tanker og ballastering av fartøyet. Maskinistene har kunnskap om den rene tekniske utrustningen om bord. Selve ideen er at mannskapene skal beherske flere fagfelt. Slik øker vi informasjonsflyten mellom faggruppene og kan klare oss med færre folk, forteller Flataas.Rosingprisen

Til å kommunisere med båten valgte ABO Baze Technologys PC-baserte løsning BazeField.

Systemet er bygget på elementer som ble utviklet for Norske Skog for å drive papirproduksjon, men er videreutviklet til å knyttes opp mot offshoreinstallasjoner. Systemet er brukervennlig og lett å lære.

Dette er også notert av et samlet norsk IT-miljø, som tildelte Baze Technology årets Rosingpris for brukervennlighet for løsningen som er installert hos ABO.

Selve kommunikasjonen med Dhirubhai-1 går over en fast satellittlink på 512 kilobit per sekund. All telefoni og videotelefoni i forbindelse med de daglige driftsmøtene.

– Når vi ringer båten, er det en interntelefon. Fartøyets sentralbord er her i Brevik, sier Flataas.12 000 målepunkter

I Bazesystemet finnes det prosessbilder, rapporter, tilgang til nødvendig dokumentasjon og produksjonsdata med trendanalyser.

– I alt er rundt 12 000 målepunkter knyttet til systemet, forteller Lars Oddvar Aulesjord, FPSO-superintendant i ABO.

– Vi har laget våre egne prosessbilder, basert på systemtegninger av prosess og marine systemer om bord. Det gir oss meget god oversikt over tilstanden i prosessen i sann tid slik at vi kan gi faglig støtte herfra, forteller Kristin Dyb, som er prosessansvarlig hos ABO.

I tillegg til prosessoptimalisering er BazeField-systemet også portalen der all dokumentasjon finnes; møtereferater og alle aktivitet knyttet til helse, miljø og sikkerhet er registrert og oppgaver fordelt.God kommunikasjon

Det er installert et BazeField-system om bord med de samme bildene som i Brevik.

– Da blir det enklere å kommunisere med fartøyet. Vi kan fort bli enige om nye prosedyrer, det er lett å finne fram riktig dokumentasjon og samarbeide med folkene om bord, sier Dyb.

Selv om det er fire og en halv times tidsforskjell mellom Bengalbukta og Brevik.

Rekordrask gjennomføring

Fra Aker Floating Production fikk oppdraget om å bygge ut og drive blokk KG-D6 fra Reliance Industries Ltd. i India, til produksjonen startet, gikk det kun 16 måneder.

På denne tiden hadde hovedleverandøren Aker Solutions levert konstruksjonstegninger for prosessanlegg med tilhørende utstyr og ombygging av Aker Smart -1, som fartøyet het opprinnelig.

Utfordringen var stor. Havdypet var på 1200 meter, området utsatt for tropiske sykloner, og vanntemperaturen på havbunnen er nede i 5 0C. I tillegg var det en utfordring rent logistikkmessig å få dette til.

Reinjisert

I dag produserer Dhirubhai-1 rundt 9000 fat daglig. Regulariteten er oppe i 99 prosent. Assosiert gass blir reinjisert, ikke som drivgass, men i et eget reservoar for å kunne hentes ut senere.

Feltet er i hovedsak et gassfelt og FPSO Dhirubhai-1 er verdens største gassproduserende FPSO.

Oljeproduksjonen er foreløpig fra to brønner. Når anlegget blir ferdigstilt, vil produksjonen øke til nærmere 60 000 fat olje og gassproduksjon på 6 millioner Sm3 gass. I all hovedsak en tørr gass.

Fase to av prosjektet vil komme i drift i løpet av første halvår. Da vil ytterligere fire brønner kobles opp, samtidig som skipet kobles til en ny gassrørledning som går tvers over India.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.