ARBEIDSLIV

Studium i entreprenørskap

Ifølge en pressemelding fra Høgskolen i Bergen viser undersøkelser at nordmenn i stor grad planlegger å starte egen bedrift og at entreprenørånden er på topp i Europa. Dette sier imidlertid ingenting om hvor mange som lykkes.

Entreprenørrettet utdanning på faglig forsvarlig nivå er det stor mangel på i Norge.

Målgruppene for studiet er ingeniørstudenter og ferdige ingeniører som tar videreutdanning eller personer med tilsvarende realkompetanse. Det kvalifiserer til tittelen høgskoleingeniør eller cand. mag. -grad. Det blir spesielt lagt vekt på utvikling av teknologiske produkter og tjenester og teorier angående utvikling av personlig kreativitet. (js)

Les mer om: