ARBEIDSLIV

Studiestipend til videreutdanning

I henhold til legatets statutter kan stipend tildeles ingeniører som er uteksaminert fra Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning (tidligere Oslo ingeniørhøgskole eller Oslo Tekniske Skole). Stipendene skal benyttes til videreutdanning i vitenskapelig eller industriell retning, til reiser eller opphold ved høyere undervisningsinstitusjoner eller på annen måte.

Søknad om tildeling av stipend stiles til:

Styret for Legat for studiestipend til videreutdanning

Høgskolen i Oslo

Avdeling for ingeniørutdanning

Cort Adelers gate 30

0254 OSLO

Søknadene må gi utfyllende opplysninger om utdanning og praksis, og dessuten om hvilket studium stipendet vil bli benyttet til.

Husk å legge ved kopi av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 1. august 2001.

Søknadene vil bli vurdert av legatets styre. Stipend for 2001 utdeles i slutten av september i år.

Les mer om: