Studie: Tre av fire rådgivere feilberegner energibruk i boligbygninger

De svenske tallene er ikke overførbare til Norge, mener energirådgiver.

Studie: Tre av fire rådgivere feilberegner energibruk i boligbygninger
Energirådgivere sliter med å beregne strømforbruket til ventilasjonsanlegg. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

En av grunnene til at så mange rådgivere bommer på energiregnskapet, er at ventilasjonsanlegget trekker mer strøm enn først antatt. Beregningsmodellene er basert på tørre forhold og tar ikke hensyn til energi til avriming i varmevekslere, konkluderer en svensk undersøkelse.