Studie: «Nedbrytbar» plastpose like hel etter tre år i sjøen

Flere av de nedbrytbare plastposene brytes ikke ned likevel.

Studie: «Nedbrytbar» plastpose like hel etter tre år i sjøen
Stipendiat Imogen Napper ved Universitetet i Plymouth viser fram en av plastposene som ble testet i studien. Foto: Lloyd Russell, University of Plymouth

Havplast er et problem blant annet for at fisk og sjøpattedyr kan spise den. Mye av plasten i havet kommer fra land og skylles ut i havet via elver. Den mest kjente plastkonsentrasjonen i havet, Great Pacific Garbage Patch, beregnes til å inneholde 79.000 tonn plast.