Student-ja til datajuks

Én av fire synes at piratkopiering er uakseptabelt, uansett, mens 13 prosent godtar ulovlig programvarebruk.

Spørreundersøkelsen på nettstedet var en oppfølger til artikkelen i TU 27 der over 70 prosent av de spurte studentene ved Universitetet i Oslo og Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) svarte at de anser ulovlig kopiering av programvare som akseptabelt. 15 prosent ville fortsette kopiering etter studier også i jobbsammenheng. Hele 75 prosent godtok piratkopiering til privat bruk.

Etikk står ikke særlig høyt på læreplanene for teknisk utdanning. Artikkelen om manglende etikkopplæring blant teknologer (TU 28) har skapt heftig debatt.