Strømsparende frekvensomformer

FR-F 540 L, som utstyret heter, har et effektområde på 75-530 kilowatt. Den er spesielt velegnet til styring av pumpemotorer og ventilasjonsvifter. Visstnok kan den også øke motoreffektiviteten når belastningen på drivsystemet faller under 40 prosent. Frekvensomformeren skal demonstreres på årets Hannovermesse.

(hr)

Les mer om: