– Strømprisene er lavere nå, enn det som er vanlig midt på sommeren

Svært mild og våt start på året kan gi priskollaps til sommeren. Derfor kjøres turbinene, selv om strømprisene er rekordlave.

– Strømprisene er lavere nå, enn det som er vanlig midt på sommeren
Nedbørsmengden i årets første uker, ligger langt over både gjennomsnittet (svart linje) og målingene fra i fjor (rosa linje). Det fører til at kraftprodusentene underbyr hverandre, sier kraftanalytiker Marius Holm Rennesund. Foto: Ellen Synnøve Viseth

– Nå er systemprisen 24 øre. Det er priser vi knapt nok har sett i januar før, sier Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker og partner i Thema Consulting Group.