Strømmen var billigere før markedet overtok

Strømmen var billigere før markedet overtok
Strømprisen er blitt dyrere per kilowattime etter dereguleringen i 1991, viser SSBs statistikk. Foto: Heiko Junge/NTB
Les mer om: