Strømkrisen til tross – industrien fyrer for kråkene

Norsk industri slipper ut 20 TWh energi i form av overskuddsvarme. Dette er nesten ti prosent av vår totale energibruk.

Strømkrisen til tross – industrien fyrer for kråkene
Petter Nekså, foran en kunsterisk versjon av arbeidet Sintef og NTNU gjør innen energi, understreker at de kilowattimene vi ikke trenger å produsere er de aller viktigste kilowattimene. Joachim Seehusen

Strømdebatten har i det siste dreid seg mest om kabler til utlandet, og statlig støtte. Lite om andre tiltak. Sintef Energi har regnet på energibruken og skuet inn i krystallkulen. Svaret er at det er store mengder energi som sløses bort.