ENERGI

Strømkrisen ikke over

Mildværet er ikke nok til å avblåse krise-varselet fra NVE.
Mildværet er ikke nok til å avblåse krise-varselet fra NVE. Bilde: ARKIV

Utsagnet er basert på følgende enkle regnestykke som Aas la frem på et seminar i går ettermiddag:

Resterende vann i magasinene utgjør i overkant av 30 TWh og ukeforbruket er 2,8 TWh. Tilsiget frem til våren er i et normalår 7 TWh. Da holder det ikke lenger enn til april.

Vassdrags- og energidirektøren ønsker seg et knippe av tiltak for å sikre at vi ikke får samme situasjon om igjen som vi har hatt denne vinteren.

- Vi må få til en energiomlegging, og ikke bare være avhengig av vannkraft. Andre land stiller krav om "Security of Supply". Også her i Norge er vi nødt til å ha en forsikringsordning, sier Aas som vil stimulere til økt produksjonskapasitet., deriblant gasskraftverk.

- Men de som har fått konsesjon på gasskraftverk finner det ikke lønnsomt å bygge ut og det gjøre heller ikke vannkraftprodusentene. Hvordan skal vi få mer kraft?

- Dette er en utfordring i alle land der du har fått et fritt elmarked. Eksisterende aktører i bransjen ser seg ikke tjent med å bygge ut. Vi må se på hvordan vi kan få ordninger som sørger for at det blir bygd ut ny kraft, sier han.

En løsning kan være at selskapene som får konsesjon forplikter seg til å bygge ut ny produksjonskapasitet selv om det ikke er lønnsomt på kort sikt.

Vurderer

Regjeringen er foreløpig ikke til mye hjelp. Ifølge statssekretær Brit Skjelbred i Olje- og energidepartementet gjennomgår regjeringen hele energisituasjonen og tar sikte på å legge frem en stortingsmelding så raskt som mulig.

- Vi vil vurdere justeringer for å sikre forsyningssikkerheten i ekstreme situasjoner, sier hun.

Regjeringen vil støtte opprusting og "miljøvennlig utvidelse" av eksisterende vannkraftanlegg, styrking av overføringsforbindelsene innenlands og til utlandet og "nye fornybare" energikilder.

Ingen tro på gasskraft

Regjeringen går fortsatt inn for å støtte utviklingen og byggingen av et gasskraftverk "med CO2-håndtering".

Statssekretæren i OED gjentok regjeringens løfte om statlig tilskudd til teknologi- og produktutvikling, inklusive støtte til et pilotanlegg, investeringsstøtte fra 2006 og etablering av et kompetansesenter i Grenland i 2005.

I den hundre mann (det var stort sett menn) forsamlingen på NVE-seminaret, ønsket nok flertallet gasskraftverk, men da et konvensjonelt gasskraftverk uten fordyrende rensing.

Kjell Thorsen i NVEs gassgruppe la frem tall som viser at kraft fra et gasskraftverk med CO2-håndtering blir dobbelt så dyr som kraft fra et ordinært gasskraftverk, 36 øre mot 17 øre per kWh.

Selv om elavgiften på 9 øre per kWh faller bort, er ikke gasskraft med CO2-håndtering lønnsomt. Verken aktørene i industrien eller i kraftbransjen ser derfor noen lys fremtid i gasskraft i Norge.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.