Strømførende kjempeplugg

Samarbeidsprosjekt:

  • Color Line
  • Oslo Havn FK
  • Bellona
  • Hafslund Nett


Finansiering:

  • Color Line: 15,2 millioner kroner
  • Oslo Havn: 2 millioner kroner
  • Enova: 3,7 millioner kroner
  • Transnova: 2 millioner kroner


Miljøgevinst:

Color Lines to skip, Color Magic og Color Fantasy, er Oslos største punktutslipp for helseskadelig NOx. Forbrenning av diesel i hjelpemotorene som skaffer strøm til skipet mens det ligger i havn, medfører også utslipp av SOx, partikler og CO2. Alle utslipp fjernes når skipene kobles til landstrøm.

Ved bruk av landstrøm, kuttes utslipp tilsvarende 1700 biler med en årlig kjøredistanse på 15.000 km, eller ca. 3.000 tonn CO2 og 50 tonn NOx. Svoveloksid-utslipp (SOx) går ned med ca 2,5 tonn og partikler (svevestøv) med ca 0,75 tonn.

Skipene bruker rundt 5 000 000 kWh (5,0 GWh) i året når de ligger til kai i Oslo. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 300 husholdninger. I dag bruker skipene opptil tre hjelpemotorer når de er i land.

Color Magic har fire hjelpemotorer på 1.950 kW hver. Frekvensen på skipet er 690V/50A. Strømmen fra landkabelen har en frekvens på 670V. Systemet på Color Magic synkroniserer frekvensen før hjelpemotorene slås av.

Franske Damien Feger titter ut av gluggen ved siden av den store stikkontakten som gir Color Magic strøm fra land. T

Tysklands-ferja er Norges første skip som får strøm fra vannkraftverk i stedet for dieselslukende hjelpemotorer.

Ferjer fra firmaet NG2 har patentert "stikkontakten" som sørger for trygg kontakt og overføring av høyspent strøm til skipet.

– Dette er vår første kontrakt. Nå skal vi vise resten av shippingverdenen at det kan gjøres enkelt, sier Feger.

PLUG AND PLAY: Color Magic bruker ett minutt på å koble seg til landstrøm via denne pluggen. Nye standarder skal gjøre det enklere slik at ethvert skip skal kunne gå til enhver kai med landstrøm og koble seg på. Denne pluggen er ikke i hehold til den nye standarden.
Fisker opp LIVSLINJE: Ifølge DNV er den automatiske oppkoblingen mellom skip og land helt trygg. Håkon Jacobsen

Fisker opp

Da Color Magic klappet til kai i Oslo mandag klokka 10, ble pluggen fisket opp fra kaikanten og dratt opp i en annen kontaktdel. Systemet gjør en selvsjekk, blant annet for kontrollere at det ikke er jordingsfeil, før strømmen fases inn på skipets tavler.

Hjelpemotor og generator kan justere spenningen slik at den blir lik landkabelens spenning før motorene kan slås av.

– Det er gjort på under fem minutter, sier elektriker Jan Tony Bjerkan på Color Magic. Han har jobben med å se til at koblingen går smertefritt. I seks dager er systemet testet og prøvd før den offisielle åpningen av Norges første landstrømanlegg.

Gratispassasjer

Oslos ordfører Fabian Stang fikk æren av å trykke på den virtuelle knappen. – Det er ikke ofte jeg får æren av å åpne noe som kommunen ikke selv har betalt og påkostet, sa Stang med et ordførersmil.

Landstrømprosjektet er finansiert med Color Line som største bidragsyter med 15,2 millioner kroner, Oslo Havn (som riktig nok er kommunal) med 2 millioner kroner, Transnova med 2 millioner kroner og Enova med 3,7 millioner kroner.

Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line sa at det ikke er økonomien som først og fremst er drivkraften.

LANGSIKTIG: Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line sier rederiet ser miljøtiltak som sentralt for å øke konkurransekraften til skipsfart. Håkon Jacobsen

Miljøfordel

– Vi har fokus på miljø og bærekraft. Vi tror at miljøfaktoren er viktig for å gi skipsfart konkurransekraft. Rederiforbundet har en visjon om nullutslipp, sa Kleivdal, som mente at miljøaspektet er sentralt når skip skal konkurrere mot veitransport.

Han pekte på at mer og mer transport går på vei og ikke på kjøl, stikk i strid med politikernes uttalte ambisjoner.

Color Lines investering i ombygging av skipssystemer og tilrettelegging for landstrøm vil betales ned over tid. Akkurat hvor lang tid, kan ikke maskinsjef Roger Voldhuset si.

– Hjelpemotorene går på lavsvoveldiesel, som er svært dyr. Strøm er billigere. Samtidig sparer vi på vedlikehold på motorene, sier Voldhuset, som sier at prosjektet gir mersmak. – Når gjør vi oss erfaringer som vi skal overføre til prosjektet med å få Color Fantasy også over på landstrøm, sier han.

Kleivdal lover at Color fantasy skal få landstrømtilkobling i 2012, men har ikke satt endelig dato. Landstrøm krever ombygginger og tilpasninger som må gjøres når skipet skal til planlagt opphold i tørrdokk.

Klar for flere

Direktør Damien Ferjer i NG2 er utålmodig etter å vise potensielle kunder den raske oppkoblingen av Color Magic til potensielle kunder. Den norske agenten Dag Inge Høye er i samtaler med en rekke rederier.

– Det er viktig for oss å få vist fram at teknikken fungerer her på Color Magic, sier han.

NG2 tror i første rekke at skip som er i havn fra to timer og oppover, kan forsvare en investering i landstrøm.

– Så rask oppkoblingen er, vil vi også kunne forsvare landligge ned mot en time, sier han.

STILLE: Maskinsjef Roger Voldhuset på Color Magic nyter stillheten i kontrollrommet. - Nå kan vi lytte etter luftlekkasjer, sier han fornøyd. Håkon Jacobsen

Cruise neste?

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran har fått blod på tann og vil ha flere av skipene som anløper Oslo over på landstrøm. Hun retter en stor takk til alle aktørene, deriblant Bellona, som har vært pådrivere for landstrøm i Oslo.

– Vi har svært mange skipsanløp og et stigende antall cruiseskip innom Oslo. Det er viktig å få på plass flere tilkoblingspunkter og derved redusert luftutslippene, sier havnedirektøren.

En felles ISO-standard er nå klar og vil gi fart i utviklingen.

Hamran og ordfører Fabian Stang setter stor pris på at Oslo får bedre luft annenhver dag – det vil si når Color Magic ligger til kai.

Ferjene til Color Line utgjør det største punktutslippet av NOx i Oslo hver dag. Nå halveres utslippet, og neste år kuttes det helt ut. Da er det andre som får stempelet "største NOX-bidragsyter" i Oslo.

Ferjene til Color Line utgjør det største punktutslippet av NOx i Oslo hver dag. Nå halveres utslippet, og neste år kuttes det helt ut. Da er det andre som får stempelet Håkon Jacobsen

Les mer om: