IKKE TELEHIVSKADER: Ifølge Statens vegvesen skal det ikke være telehivskader på nye E6 mellom Dal og Hovinmoen. (Bilde: Anders Haakonsen)

Strid om E6-skade

  • Bygg

Dagmar Hoyer, som inntil nylig jobbet som oppdragsleder for Romerike Midtkontrakt i Oslo Vei AS, sier i et intervju med Teknisk Ukeblad at Oslo Vei har startet med asfaltlapping på strekningen Dal – Hovinmoen på E6 grunnet telehivskader.

Bakgrunn:

Tilbakeviser påstandene

Dette dementeres av Einar Søberg ved kommunikasjonsavdelingen i Statens vegvesen region øst.

I en e-post til Teknisk Ukeblad sier Søberg blant annet:

– På vegne av Statens vegvesen vil jeg poengtere at dette er helt ukjent for oss, og det er derfor ikke problemer med telehiv på denne strekningen.

Les også:

– Kan ikke påstå

Dagmar Hoyer, nå distriktssjef Veiservice Region Øst i NCC Roads, kommenterer nå saken slik:

– Jeg kan ikke påstå at det er telehiv. Men hvis det ikke er det, så lurer jeg på hvordan skadene har oppstått på E6 mellom Dal og Hovinmoen.