Strid i anledning nye forskrifter for elektriske anlæg i Sverige.

Mellem den svenske telegrafstyrelse og Svenska teknologföreningens elektrotekniske afdeling er der udbrudt en skarp strid i anledning bestemmelserne for anlæg og drift af elektriske lys- og kraftledninger, der snart skal behandles i den svenske rigsdag. I nr. 13 af "Teknisk Tidskrift" indeholdes en artikel af den svenske telegrafdirektør E. Storckenfeldt (nylig afdød), hvori han kriticerer de i afdelingen under spørgsmålets behandling fremkomne udtalelser og den af samme afgivne erklæring og herunder fremfører flere eksempler på ukorrektheden af endel under forhandlingerne meddelte oplysninger. - I samme numer er indtaget et tilsvar fra teknologföreningens afdeling, hvori udtalelserne forsvares.

Stridspunkterne gjælder hovedsagelig beskyttelsesforanstaltninger ved sterkstrømledningers krydsning med svagstrømledninger, kanaler, veie og jernbaner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå