NETTARKIV

Strid i anledning nye forskrifter for elektriske anlæg i Sverige.

Mellem den svenske telegrafstyrelse og Svenska teknologföreningens elektrotekniske afdeling er der udbrudt en skarp strid i anledning bestemmelserne for anlæg og drift af elektriske lys- og kraftledninger, der snart skal behandles i den svenske rigsdag. I nr. 13 af "Teknisk Tidskrift" indeholdes en artikel af den svenske telegrafdirektør E. Storckenfeldt (nylig afdød), hvori han kriticerer de i afdelingen under spørgsmålets behandling fremkomne udtalelser og den af samme afgivne erklæring og herunder fremfører flere eksempler på ukorrektheden af endel under forhandlingerne meddelte oplysninger. - I samme numer er indtaget et tilsvar fra teknologföreningens afdeling, hvori udtalelserne forsvares.

Stridspunkterne gjælder hovedsagelig beskyttelsesforanstaltninger ved sterkstrømledningers krydsning med svagstrømledninger, kanaler, veie og jernbaner.

Les mer om: