KARRIERE

Stress i et grenseløst arbeidsliv

Truls Tunmo
15. aug. 2006 - 11:21

I mange bransjer er tendensen klar: Det er blitt en mer utydelig grense mellom jobb og privatliv, vi befinner oss mer og mer i et slags grenseløst arbeidssamfunn. Mange av våre arbeidsoppgaver består dessuten av mentalt arbeid, som man verken kan slå av eller stenge ute på samme måte som mer håndgripelig arbeid.

Det grenseløse arbeidet påvirkes av en ytterligere dimensjon – stillingsbeskrivelser er ofte lite presise. Det har også i visse tilfeller blitt mer uklart hva som inngår i ansvarsområdet til mange arbeidstagere. Samtidig stilles det forventninger om at vi skal relatere vår rolle til organisasjonen som en helhet.Egne grensesettere

Tyngdepunktet mellom private og arbeidsrelaterte roller forskyves. Det er blitt mer slik at det er opp til oss selv å sortere hva som er arbeidsgivers tid og hva som er vår tid. Når har vi fri, og når er vi på jobb? Hvor mange av oss har ikke opplevd utallige situasjoner i fritiden der kompisen eller venninnen blir oppringt på mobilen – fra arbeidsplassen eller fra jobbrelaterte forbindelser? Og rekker man ikke å svare på anropet, er man ikke sen om å ringe opp vedkommende. I mye større grad enn tidligere er vi våre egne grensesettere. Dersom vi mislykkes med å sette grenser, vil arbeidslivet invadere privatlivet vårt med tidspress og uløste konflikter.Helseproblemer

Når følelsen av kontroll mangler, og håndteringen av en situasjon blir overmektig, blir alt vanskelig. Over lang tid kan slike situasjoner føre til helseproblemer.

Effektene av belastninger påvirker ikke bare den enkelte arbeidstager. Dette kan også få betydning for hele arbeidsmiljøet. Kanskje er det ikke mulig å skille mellom det engasjement som selvstendighet forutsetter og det å være presset.Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt

Jobbangsten etter ferien

Stressforsker og professor i psykologi, svenske Gunnar Aronsson, har gode råd til dem som sliter med å komme tilbake i jobbrytme etter ferien.

– For de fleste er jo ulysten etter å begynne å jobbe igjen forbigående. Forsøk å se det som en ny start i stedet for noe negativt, sier Aronsson.

Han oppfordrer ikke til å fortrenge tankene om ferie, sol og sommer, men å se på det som en fin opplevelse.

– I år har vi hatt det veldig varmt med mye sol, noe jeg tror er positivt. Da slipper man følelsen av å ha hatt uflaks med været og ikke kunnet gjøre det man hadde planlagt.

Mye av årsaken til at det føles tungt å begynne å jobbe igjen, er at døgnrytmen er forandret i ferieukene.

– Mange forandrer døgnrytmen når de har fri. Man legger seg senere og sover lenger. Når man skal begynne å arbeide igjen, kjennes det ut som om man ikke er uthvilt fordi kroppen ikke er vant til å stå opp tidlig, sier Aronsson.

Men hva om arbeidslysten ikke kommer tilbake etter en stund?

– Da bør man fundere på om man virkelig er på rett sted. For de fleste er det jo slik at det er en del ting som er morsomt med jobben, sier Gunnar Aronsson.Kilde: AftonbladetSlik håndterer du vanskelige personer

Ønsker du å bli bedre på å mestre anspente og låste situasjoner?

I kurset «Slik håndterer du vanskelige personer» lærer du hvordan du møter vanskelige personer og hvordan du ivaretar selvfølelsen i en konflikt.

Kurset arrangeres av Confex på forskjellige steder i Norge, og varer en dag. Kjente foredragsholdere som John Berglund og Karin Hjertaker lærer deg å identifisere ulike personlighetstyper og hvordan du bør gå frem i relasjon med disse. Du får praktiske verktøy for å håndtere sinne og frustrasjon, både hos andre og hos deg selv. Du vil også lære å kommunisere ryddige grenser i en konfliktsituasjon, og bli mer bevisst hvordan du styrer egne tanker og følelser.

Retorikk – ditt viktigste ledelsesverktøy

Hva er det som gjør at noen ledere fremstår med tyngde og autoritet mens andre nesten ikke synes? Hvorfor lytter vi ekstra godt til noen talere, mens andre nesten får oss til å sovne?

Språk er makt, og hvordan du fremfører ditt budskap er avgjørende. Troverdig argumentasjon og personlig engasjement gir mer enn bare informasjon. Retorikk betyr kunsten å tale med fornuft og følelse og er det mest kraftfulle verktøy du kan ta i bruk i ditt lederskap.

Confex holder kurs i nettopp dette, fordelt på tre moduler. Modul en handler om retorikk og kunsten å overbevise og påvirke. I modul to lærer du å bruke kroppsspråket riktig for å lykkes i din presentasjon, mens modul tre handler om hvordan du vinner respekt og får frem budskapet ditt.

Les mer om: