Euro 7

Strengere utslippskrav på vei: Bilindustrien stritter imot

EU jobber med neste utslippsstandard for kjøretøy. Bilindustrien frykter det kan bli for strengt for raskt.

Utslippene fra trafikken skal videre nedover i årene som kommer.
Utslippene fra trafikken skal videre nedover i årene som kommer. (Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Vidar Ruud )

EU jobber med neste utslippsstandard for kjøretøy. Bilindustrien frykter det kan bli for strengt for raskt.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

EU-kommisjonen er i ferd med å planlegge et nytt lovforslag for kommende utslippskrav fra biler.

Den kommende Euro 7-standarden skal gi strengere krav til utslipp fra lette og tunge kjøretøy med forbrenningsmotor i Europa. Kommisjonen søker nå innspill, og planen er at lovforslaget skal legges frem for EU-parlamentet i fjerde kvartal neste år.

Så langt er det ikke tatt noen avgjørelse om hvordan Euro 7-standarden skal se ut, og ei heller når kravene skal innføres. Det er imidlertid ventet at standarden vil tre i kraft rundt 2025.

Euro 7-standarden er en del av EUs European Green Deal, som ble lagt frem i desember. European Green Deal består av en rekke tiltak som skal bidra til at unionen skal nå sine klimamål for 2050.

EU-kommisjonen, som utformer lovforslag som stemmes over i EU-parlamentet, er nå inne i en prosess hvor de søker innspill fra industrien, miljøorganisasjoner, innbyggere og andre parter, om hvordan de mener kravene skal utformes. Etter dette vil de utforme et lovforslag.

Les også

Industrien stritter imot

Bilindustrien er naturlig nok ikke så interessert i ytterligere innskjerpinger. Det koster penger å utvikle teknologi som reduserer utslippet fra forbrenningsmotorene, og det later til å være frykt for at for strenge krav skal komme for raskt.

Den tyske bilprodusentorganisasjonen VDA uttrykker skepsis til enda strengere utslippskrav, skriver Automobilwoche. De sier til avisen at de anbefaler EU-kommisjonen å vurdere hvordan økonomien vil påvirkes av innstramminger i utslipp.

– Forbedringer som bare har mindre effekt (på luftkvaliteten, red. anm.), men som gjør individuell mobilitet disproporsjonalt dyrere må unngås, sier VDA-leder Hildegard Müller.

De ønsker at det tas hensyn til at luftkvaliteten ikke nødvendigvis blir mye bedre, og hvordan strengere krav vil slå ut i den økonomiske krisen Europa nå står midt oppi. Den tyske bilistorganisasjonen ADAC har samme holdning, skriver avisen.

Kan ta sju år før produsentene er klare

Bilindustrien har som regel forsøkt å være i forkant av nye Euro-standarder, og utviklet motorteknologi som de regner med vil oppfylle kommende krav. Siden Euro 7 enda ikke er definert, mener bilprodusentkonsernet at det i dagens situasjon ikke er mulig for bilindustrien å utvikle teknologi basert på mistanker om hva som kan komme. De mener derfor at det ikke er realistisk å innføre nye utslippskrav for forbrenningsmotorer tidligere enn 2026 eller 2027.

De viser til at det ble en nedgang i bilsalget i 2018, ettersom det ikke var mulig å få typegodkjent alle biler før innføringen av WLTP-standarden. Logikken er derfor at det vil være vanskelig å oppdatere modellutvalget i tide dersom Euro 7 innføres for raskt. 

Daimler mener at det viktigste nå er å fokusere på innføring av Euro 6d-biler, utslippstandarden som blir påkrevd for nye biler fra neste år. Det vil ha en vesentlig påvirkning på luftkvaliteten, og ha en større effekt enn å tvinge bilprodusentene til å tenke på forbedringer for biler som skal selges om noen få år, mener de.

Bensin og diesel kan få samme krav

Firesylindret Mercedes-Benz dieselmotor.
Firesylindret Mercedes-Benz dieselmotor. I dag er det strengere NOx-krav på bensinmotorer enn dieselmotorer. Foto: Daimler AG - Global Communications

Euro 6-standarden skiller mellom bensin- og dieselmotorer, hvor dieselmotorer tillates et høyere utslipp av NOx. Det tillates inntil 60 milligram per kilometer for bensinmotorer, og 80 milligram per kilometer for dieselmotorer. 

Det er mulig å redusere dette til mellom 20 og 35 milligram for begge motortyper, skriver Automobilwoche. Dette vil i så fall innebære at særlig dieselbiler blir dyrere. Dette skal være et av alternativene EU-kommisjonen vurderer. Et annet og langt dyrere alternativ som skal være på bordet, er overvåkning av utslippet over hele kjøretøyets levetid.

CITA, en organsisajon for aktører involvert i kjøretøyinspeksjoner, ønsker at Euro 7 skal inkludere krav om cybersikkerhet. Det må gjøres vanskelig å jukse med utslippet, mener de.

Særlig fordi etterbehandling av avgasser stadig blir mer effektivt. Det gjør at selve forbrenningsmotoren ikke trenger å oppfylle veldig strenge krav. Om avgassene renses, kan motoren gjøres billigere.

Enkelt å jukse i dag

Det vil samtidig føre til en betydelig utslippsøkning dersom rensesystemet deaktiveres. Det er mulig å gjøre med ganske enkle midler i dag.

Om for eksempel katalysatoren fjernes, vil bilen produsere en feilmelding ettersom oksygensensorer i avgassystemet vil produsere avvikende tall. Denne er svært enkel å lure, slik at bilen rapporterer om normale verdier. Bilen vil da ikke rapportere om feil på katalysatoren.

Biler med katalysator fjernet kan få lavere drivstofforbruk, men vil samtidig forurense langt mer. Reduserte driftskostnader kan være forlokkende for mange. 

Derfor mener de at Euro 7-standarden må inkludere måling av utslippet fra bilene, og at data om dette må lagres i bilen. Disse dataene må det også være tilgang til ved inspeksjoner. Tanker er at det skal være mulig å avsløre at utslippet av en eller annen grunn er høyere enn kravet. 

Da må Euro 7 også utformes på en slik måte at tilgang til data er mulig for de som inspiserer kjøretøyene, mener de.

Les også

Hvordan Euro 7-standarden vil se ut gjenstår å se. Konsulentselskapet Ricardo mener at industrien må være forberedt på ytterligere reduserte utslippsgrenser, at det forurensning som i dag ikke er regulert inkluderes, og at standardene vil bli like for ulike drivlinjer.

De antar også at det vil komme krav om mer overvåkning av utslippet i bilen, og at standarden skal dekke kjøring under flere forhold enn i dag.

– Bør bli den siste standarden

Miljøorganisasjonen Transport & Environment (T&E) mener at Euro 7 bør bli den siste i rekken av utslippsstandarder, før veitransporten går over til nullutslipp, og at den må være den strengeste standarden i verden (PDF).

Alt utslipp, inkludert nanopartikler, ammoniakk, nitrogendioksid, metan, formaldehyd og annet som i dag ikke er regulert, må tas med i kravene. For eksempel er formaldehyd og acetaldehyd kreftfremkallende stoffer som produseres når biler forbrenner bensin med etanol innblandet.

«Remote emissions sensing technology» foreslås som et tiltak for å kontrollere utslippene på hvert enkelt kjøretøy.
«Remote emissions sensing technology» foreslås som et tiltak for å kontrollere utslippene på hvert enkelt kjøretøy. Faksimile: Transport & Environment, «Road to Zero: the last EU emission standard for cars, vans, buses and trucks» 05.2020

Dessuten ønsker de at utslippsgrensene skal gjelde under alle kjøreforhold, og at dette må demonstreres ved å teste kjøretøy under reelle forhold på veien. I dag er det gjort unntak i visse situasjoner, for eksempel når partikkelfilteret renses. 

T&E mener at folkehelse, miljø, forbrukerrettigheter og mål om nullutslipp må være førende når Euro 7 utvikles, og at de samme kravene må gjelde for alle motortyper og kjøretøykategorier.

Videre foreslår de at det etableres målestasjoner for avgasser langs veiene. Disse kan fungere ved at de måler biler i det de kjører forbi, og leser av registreringsnummer med kamera. Målet med dette er å identifisere avvik i kjøretøybestanden, men også å kunne utstede tidlig innkalling til inspeksjon for biler det avdekkes at har utslipp over grenseverdiene.

Forurensning kommer ikke bare ut av eksosrøret, så T&E mener at det også bør innføres krav til hvor mye partikkelforurensning som kan komme fra dekk og bremser.

Les også

Kommentarer (63)

Kommentarer (63)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå