ENERGI

Strengere miljøkrav

Pålegget kommer fra Statens forurensningstilsyn (SFT), som vil reagere raskt dersom anleggene fortsatt slipper ut for mye dioksiner.

Oslo kommunes forbrenningsanlegg på Klemetsrud må gjennomføre målinger hver tredje måned inntil et nytt renseanlegg er på plass. Forbrenningsanleggene ved Regionsykehuset i Tromsø og Innherred sykehus i Levanger pålegges to målinger innen utgangen av 2000. Innherred sykehus varsles dessuten om at SFT vil gi dagbøter ved fortsatt drift av anlegget dersom sykehuset ikke installeres måleutstyr.

De andre forbrenningsanleggene for avfall i Norge overholder ifølge SFT dagens utslippskrav til dioksiner.

Les mer om: