BYGG

Strengere klimakrav for bygg – kan gi nye regler for beregning av utslipp

Klimagassutslipp fra bygg spenner fra 4 til 8,2 kilo CO₂-ekvivalenter per kvadratmeter per år. Bare en del av spennet skyldes forskjeller i byggene. Referansemodeller har store svakheter og for mye overlates til skjønn. I moderne bygg er tekniske installasjoner en utslippsversting.

I Powerhouse på Kjørbo er trappesjakten luftekanal. Det gir lavere energibruk. Vel så viktig er at det også gir reduserte klimagassutslipp.
I Powerhouse på Kjørbo er trappesjakten luftekanal. Det gir lavere energibruk. Vel så viktig er at det også gir reduserte klimagassutslipp. Bilde: Joachim Seehusen

Det viser en omfattende studie av mer enn 130 prosjekter bygget i perioden 2009–2020. Byggene dekker mer enn en million kvadratmeter og 49.000 brukere. Arbeidet er gjort av forskningssenteret ZEN, nullutslippsområder i smarte byer. ZEN har NTNU og Sintef som akademiske partnere, i tillegg er det med en rekke private og offentlige aktører.

Les mer om: