NYHETER_BYGG

Støtter vannprosjekt i Nepal

Norad og de andre finansieringskildene til prosjektet, som har en total kostnadsramme på over fire milliarder kroner, tar beslutningen innen utgangen av mars. Dette skriver Teknisk Ukeblad i neste ukes nummer.

Det dreier seg om Melamchi-prosjektet, som Teknisk Ukeblad har skrevet om tidligere. En 29 kilometer lang tunnel fra et dalføre nordøst for Katmandudalen skal føre friskt vann til det tett befolkede området i og rundt hovedstaden. Et vannenseanlegg hører også inn under prosjektet. I de opprinnelige planene var det også med et kraftverk på 15 MW. Det er ikke lenger med, da inntaket er senket.

Det bor halvannen million mennesker i Katmandudalen, og det dårlige drikkevannet er et stort helseproblem. Dalens befolkning opplever også alvorlig sesongvarierende vannmangel i det ellers vannrike landet.

Norplan har hatt et oppdrag med å forprosjektere deler av anlegget. Tunnelkontraktene inngås trolig i mai 2002. Arbeidet med adkomstveiene ventes å starte i mai/juni 2001 og skal etter planen være fullført i 2007.

Les mer i TU nr. 7, som kommer på nett og papir 15. februar

Les mer om: