Støtte til varmeanlegg

Nå kan alle som har gode prosjekter som utnytter bioenergi, varmepumper, industriell spillvarme og solvarme, søke om delfinansiering gjennom “Varmeanleggsordningen – 2001”, opplyser Olje- og energidepartementet (OED). På vegne av OED har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ansvar for å fordele omlag 80 millioner kroner til investeringsstøtte til varmeanlegg. Søknadsfristen er 1. mars.

Målet med ordningen er å øke bruken av nye fornybare energikilder, varmepumper og utnyttelse av spillvarme til oppvarming av bygninger og til industriell prosessvarme, på en mest mulig kostnadseffektiv måte. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå