Stortingskolleger: Vanskelig å skille Borten Moes roller i vindkraftsak

– Statsråd er man hele tiden, sier Ola Elvestuen (V), som kaller Ola Borten Moes vindkraftutspill uryddig.

Stortingskolleger: Vanskelig å skille Borten Moes roller i vindkraftsak
Ola Borten Moe (Sp) får kritikk fra Ola Elvestuen (V) og Lars Haltbrekken (SV), begge i Stortingets energi- og miljøkomité.

Ola Borten Moe (Sp) tok i en kronikk til orde mot stenging av to vindparker på Fosen, skrev TU torsdag. Teksten ble publisert to uker etter at oljeselskapet Okea søkte NVE om strømtilknytning for oljeplattformen Draugen ut fra nettopp Fosen. 

Borten Moe er en av grunnleggerne i Okea og eier fortsatt aksjer til en verdi av 20,8 millioner kroner. Han har også vært plattformsjef på Draugen.

Trønderenergi anslår at riving av vindparkene vil øke strømprisen i området med cirka 4 øre/kWh. For Draugens del utgjør det 12 millioner kroner i året i økte strømutgifter.

– Bør ikke gjøre det igjen

I kronikken understreker Borten Moe at dette ikke er hans ansvarsområde i dag, men «siden det var jeg som i sin tid ga konsesjonene, bør det likevel være mulig å komme med noen refleksjoner».

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener at det ikke holder:

– Han sitter i en regjering, så det bør han ikke gjøre. Det er ikke slik at man plutselig er privatperson; statsråd er man hele tiden. Han har en egeninteresse i denne saken, og jeg tar det som en selvfølge at han ikke er med på behandlingen av denne saken, sier Elvestuen.

Han er i dag medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.  

– Det er uryddig når en statsråd så tydelig uttaler seg om noe som er ansvaret til en annen statsråd og dekker over med at man er privatperson. 

– Så det bør han ikke gjøre igjen, konkluderer Elvestuen.  

– Er med på å svekke tilliten

Også komité-kollega Lars Haltbrekken (SV) reagerer på Borten Moes forskjellige roller.

– Statsråden bør være svært forsiktig med å mene så mye om en kraftutbygging som åpenbart styrker hans eierinteresser, sier Haltbrekken.

– Det er åpenbart vanskelig for alle å skille mellom Ola Borten Moe som tidligere statsråd som ga konsesjonene, oljeinvestor og nåværende statsråd i regjeringa som skal vurdere om møllene skal tas ned.

– Dette er med på å svekke tilliten til at regjeringen kommer til å følge opp en klar dom fra Høyesterett, mener Haltbrekken.

Borten Moe: – Forutsigbart

Ola Borten Moe kaller kritikken forutsigbar:

– De er begge to imot både olje og vind. For øvrig følges selvsagt alle regler om habilitet i regjeringens saksbehandling, skriver Borten Moe til TU.

I går svarte han slik på om han hadde elektrifiseringen av Draugen i bakhodet da han skrev kronikken:

– Jeg har åpenbare, personlige interesser i kraft av å være strømkunde i Trøndelag, i likhet med om lag en halv million andre trøndere. Videre, og viktigere, var det jeg som ga konsesjonene som ansvarlig statsråd på det tidspunktet. Norsk offentlighet bør med rette forvente at jeg forklarer hvorfor. 

Viktig å opplyse om egeninteresser

– Jeg ser problemet, men det er nok mer et etisk enn et juridisk problem når han klargjør at han skriver som privatperson og ikke som regjeringsmedlem, sier professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt.

  – Også statsråder må ha rett til å delta i diskusjonen om ulike samfunnsspørsmål, men det er klart ønskelig at han opplyser også om sin egeninteresse i saken, sier Bernt.

Les også