Stortinget vil ha vindkraft i industriområder

Vindkraft langs havner og motorveier kan bli aktuelt i Norge.

Stortinget vil ha vindkraft i industriområder
Havnen i Hirtshals på nordspissen av Jylland har fire vindturbiner som forsyner havnekraner, biler og skip med fornybar kraft.

I dag avga energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til regjeringens vindkraftmelding.  Alle partiene fra SV til FrP er enige om at det kan etableres vindkraftanlegg i industriområder.