ENERGI

Stort russisk biopotensial

2. juli 2001 - 10:00

Økt utnyttelse av bioenergi kan bli et viktig klima- og energitiltak i Nordvest-Russland. Treavfall fra sagbruk og papirindustri i regionen representerer et energipotensial på 40 terawattimer (TWh). I tillegg kommer skogsavfall og annet brennbart industrielt og kommunalt avfall.

Disse verdifulle bioressursene går i dag til spille, samtidig som befolkningen og kommunene sliter med å dekke stadig økende energikostnader.

Høye brenselsutgifter

– Brenselsutgiftene utgjør opptil 70 prosent av kommunebudsjettene i denne regionen. I tillegg kommer utslipp av 200.000–300.000 tonn svoveldioksid og 35-45 millioner tonn karbondioksid samt store mengder nitrogenoksider, støv og tungmetaller, forteller energi- og miljøekspert Hans Borchsenius i the Norwegian Energy Efficiency Group (NEEG).

Konsulentgruppen har spilt en sentral rolle i etableringen av fire Enøk-sentre i Nordvest-Russland, og får nå en aktiv rolle i utviklingen av et bioenergiprogram i samarbeid med andre nordiske og russiske energi- og miljøeksperter.

Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet har gått sammen med støtte til et program for utnyttelse av bioenergi i Nordvest-Russland.

– Radioaktivitet og svovelforurensning fra Nikel er gjerne de miljøproblemene som nevnes i forhold til Nordvest-Russland. Men disse rammer bare en liten del av dette enorme området. Det er energikrisen som representerer den største utfordringen i regionen, fremholder Borchsenius.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.