Stort potensial i biogass: Kan forsyne all industri eller luftfart i Danmark

Nye beregninger fra SDU kan tyde på at biogass kan bidra med opptil 26,1 TWh energi i Danmark i 2040, altså syv ganger så mye som i dag. 

Stort potensial i biogass: Kan forsyne all industri eller luftfart i Danmark
Sønderjysk Biogas ved Vojens er et av Danmarks største biogassanlegg, og ble åpnet høsten 2016. Foto: E.on

Det kan skje hvis all halm, husdyrgjødsel og annet tar turen innom et biogassanlegg.