NYHETER

Stort oppdrag i Samnanger

20. september er en dato å merke seg for entreprenører med stor kapasitet. Det er fristen for å gi anbud på det største oppdraget i et prosjekt i Samnanger kommune med en styringsramme på 430 millioner kroner.

De svarte linjene markerer de nye og de oppgraderte traséene til fylkesveg 48 og fylkesveg 7. (Ill.: Statens vegvesen)
De svarte linjene markerer de nye og de oppgraderte traséene til fylkesveg 48 og fylkesveg 7. (Ill.: Statens vegvesen)
2. juli 2012 - 08:39

Samnanger ligger like øst for Bergen. Oppdraget gjelder omlegging av fylkesveg 48 gjennom kommunesentret Tysse. I en del av tettbebyggelsen er fylkesvegen så smal at to personbiler ikke kan passere hverandre.

Nå skal fylkesveg 48 utbedres og legges om over en strekning på 5,9 km. 2 300 meter vil gå i tunnel utenom Tysse. 3 650 meter veg i dagen skal utbedres - 2 040 meter på vestsiden av tunnelen og 1 610 meter meter på østsiden.

Strekningene i dagen vil i hovedsak følge nåværende veg, men denne har en lav standard, så mange hjørner må kuttes. Det blir gang/sykkelveg langs begge dagstrekningene.

 

Alt går i Frølandsvatnet

Vegprosjekter av denne typen på Vestlandet får gjerne et betydelig masseoverskudd, men ikke i dette tilfellet. Entreprisen omfatter også anlegg av gang/sykkelveg langs 1 600 meter av fylkesveg 7. På en del av denne strekningen følger vegen bredden til Frølandsvatnet. Gang/sykkelvegen skal etableres på fylling i dette vannet. Vegvesenet regner med at all overskuddsmasse fra fylkesveg 48 vil gå med til utfyllingen.

Entreprisen omfatter også ombygging av krysset mellom fylkesveg 7 og fylkesveg 48 til en rundkjøring. Videre skal det etableres en gangkulvert under fylkesveg 48, og skal det legges vann- og avløpsledninger for kommunen.

 

35 mål PE-skum

Teoretisk sprengningsvolum i tunnelen er 175 000 kbm. I følge Vegvesenets beregninger vil det gå med 35 000 kvm PE-skum, 7 000 kbm sprøytebetong og 16 000 bolter.

I forbindelse med de to dagstrekningene på fylkesveg 48 skal det sprenges 78 000 kbm. 31 000 kbm masse skal skiftes ut, 3 100 kvm skal plastres med stein og det skal settes 1 800 sikringsbolter.

Alle utgifter skal dekkes av Hordaland fylke i siste omgang, men lokale bedrifter og kraftlag forskutterer 85 millioner kroner, og tre berørte kommuner forskutterer 15 millioner.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart rundt årsskiftet. Innen 1. desember 2014 må jobben være gjort.

Dette er ikke en blindveg gjennom et boligstrøk. Det er fylkesveg 48 med en ÅDT på 1 300. Den skal nå få avløsning av en tunnel. (Foto: Google)
Dette er ikke en blindveg gjennom et boligstrøk. Det er fylkesveg 48 med en ÅDT på 1 300. Den skal nå få avløsning av en tunnel. (Foto: Google)
 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.