Stort oljefunn for Lundin

Stort oljefunn for Lundin
Illustrasjonsfoto av Lundin Petroleum-plattformen Thistle Alpha. Bilde: Reuters

Lundin har nylig avsluttet en boring i Nordsjøen og kan notere seg funn på minst 95 millioner fat olje.

I beste fall kan funnet vise seg å være det største på flere år på norsk sokkel.

Opptil 60 mill. Sm3

Undersøkelsesbrønn 16/2-6 er nå permanent plugget og forlatt 25 kilometer øst for oljefunnet Luno i Nordsjøen.

– Operatøren Lundin har på påvist mellom 15 og 60 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, sier kommunikasjonsrådgiver Bente Miljeteig i Oljedirektoratet til NTB.

For å få et mer presist anslag, må det bores flere letebrønner i området.

Usikkert foreløpig

– Skulle det viste seg at det er så mye som 60 millioner Sm3 vil det være det største oljefunnet på norsk sokkel på flere år. Men det er foreløpig betydelig usikkerhet knyttet til disse tallene, sier Miljeteig.

Rettighetshaverne vurderer videre rask avgrensingsboring av funnet.

Ifølge nettstedet Offshore tilsvarer funnanslaget mellom 100 og 400 millioner fat olje, noe som med en oljepris på 75 dollar fatet, gir verdier for opp til 183 milliarder kroner. (©NTB)

Les mer om: