KLIMA

– Stort klimasprik

Truls Tunmo
8. okt. 2010 - 16:01

– Det er et stort sprik mellom klimaambisjoner og satsing, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Brubakk.

– Utover CCS-satsingen på Mongstad mangler det tilstrekkelig konkret og målrettet innsats for utvikling og utprøving av ny teknologi, både for det norske og internasjonale markedet, sier Brubakk i en pressemelding.Ambisiøse mål

Han viser til at klimaforliket fra 2008 setter ambisiøse mål for norske klimagassutslipp.

– Klimakur-rapporten tidligere i år bekrefter at det ikke finnes enkle tiltakspakker som raskt og billig bringer oss frem til klimaforlikets mål.

I påvente av en utsatt klimamelding tar heller ikke statsbudsjettet for 2011 vesentlige skritt som gir realistiske forutsetninger for å nå disse nasjonale utslippsmålene, sier han.Miljøteknologi

NHO støtter opprettelsen av et nytt miljøteknologiprogram som bidrar til utvikling av næringsvirksomhet basert på miljøteknologi i Norge.

– Bedriftene har stort behov for både et større miljøteknologiprogram til utvikling og utprøving av ny teknologi, og for egne ordninger som gjør det mulig å gjennomføre dyre, klimagassreduserende tiltak i Norge, sier Brubakk.Krever større innsats

Økningen på 167 mill. kr. for kommersialisering av miljøteknologi er en god start.

– I forhold til de klimapolitiske ambisjoner norske myndigheter har, trengs likevel innsats i en annen størrelsesorden, påpeker han.Programråd

NHO registrerer at det skal opprettes et programråd for miljøteknologiprogrammet som skal gi anbefalinger om prioriteringer fra 2012.

NHO mener at næringslivet må få en aktiv rolle i dette rådet, og at de beste prosjektene med størst kommersielt potensial identifiseres allerede i 2011.Omskiftende prioriteringer

– I for stor grad har tidligere ordninger vært preget av stadig omskiftende prioriteringer eller øremerkinger som vanskeliggjør langsiktig utviklingsarbeid for bedriftene.

NHO forventer at miljøteknologiprogrammet videreføres også etter 2013, da omleggingen til et mer miljø- og klimavennlig samfunn krever langsiktige rammevilkår, sier Brubakk.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.