NETTARKIV

Største norske i utlandet

Omstridt: Salween-deltaet.
Omstridt: Salween-deltaet. Bilde: Salween Watch
Ole K. Helgesen
23. mars 2006 - 10:05

Internasjonale prosjekterEtiopia

I internasjonalt samarbeid utfører Norconsult en teknisk-økonomisk analyse av to vannkraftverk i Etiopia på henholdsvis 480 og 170 MW. Selskapet utfører også en forstudie av et større kraftverk på 1000 til 1500 MW på den Blå Nilen.India

Bidrar med rådgivingstjener til konstruksjonen av Allain – Dunhagnan i Himal Pradesh i India. 2 X 96 MW. Ferdig 2008.Bhutan

Utreder hvordan man kan muliggjøre organisert utvikling av bruk av landets vannressurser.Nepal

Studie i forbindelse med Upper Tamakoshi, et kraftprosjekt på 309 MW som innebærer en årlig elektrisitetsproduksjon på 1,727 GWh. Prosjekt skal dekke eget behov i Nepal og mulig eksport av overskytende energi til India.Mocambikque

Konsulenttjenester innen ulike vannkraftprosjekter for myndighetene.Malawi

Studium av foreslåtte alternativer for å stabilisere vannivået i Malawi-innsjøen og elven Shire.Kina

Ulike ingeniørtjenester i forbindelsen med vannkraftprosjektet Tongbai i Zhejiang-provinsen.Kenya

Skal redusere de hyppige strømbruddene i Kenya ved å bidra til oppgraderinger av nettet I samarbeid med Kenya Power and Lighting Company. Prosjektet går på konstruksjon av nye kraftverk og modernisering av eksisterende distribusjonsnettet i det meste av Kenya. Det skal bygges 16 nye nettstasjoner og 35 eksisterende stasjoner skal forbedres. Det skal også installeres 46 nye transformatorer og settes opp 560 km nye kraftlinjer.I 1978 var Norconsult verdens største eksportør av rådgivende ingeniørtjenester. I dag representerer den internasjonale delen noe over 20 prosent av virksomheten og selskapet er fortsatt den største norske aktøren mot utlandet. Hovedtyngden av den internasjonale aktiviteten går mot utviklingsland i den tredje verden. Norconsult er store innen vannkraft.Fikk kritikk for Burma-anbefaling

Internasjonale miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner reagerte kraftig i 2003 da Norconsult gikk inn for en større vannkraftutbygging i Shan-staten i Burma. Organisasjonene Earthrights International (ERI) og International Rivers Network (IRN) var flengende i sin kritikk av Norconsults rolle i utbyggingsplanene for regionen rundt elva Mekong.

Mekong danner livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Ifølge den norske organisasjonen FIVAS har 40 millioner mennesker fisk fra Mekong som sin viktigste proteinkilde. Nomader i Sør-Kina, landsbyfolk i Burma, bønder og fiskere i Thailand, Kambodsja, Laos og Vietnam er alle avhengige av Mekong og ressursene fra elva. Norconsult la frem en tre-alternativs masterplan for denne utbyggingen, hvor det siste alternativet inkluderte utbygging av Salween-elva i Shan-staten. Dette er den mest omstridte utbyggingen.

I februar meldt interesseorganisasjonen Salween Watch at Burma, Thailand og Kina stadig presser fram planene om utbygging av Salween-elva.

Les mer om: