NETTARKIV

Størst på vindkraft til sjøs

De totale investeringskostnadene til Havsul II er på ni milliarder kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2008/09. Konsesjon skal sendes inn ved årsskiftet.

Den nordøstlige delen av parken ligger ca. 1,8 km utenfor Ulla fyr på Haramsøya, mens den sørvestlige delen ligger ca. 4,3 km utenfor Vigra. De ytterste vindturbinene vil ligge rundt 10-11 km fra land.

Utbyggerne Tafjord Kraft AS og Havgul AS har tatt utgangspunkt i vindturbiner fra danske Vestas med en effekt på 4,5 MW. Det betyr en park med 178 vindturbiner som har en rotor med en diameter på 120 meter og en navhøyde på 95 meter.Underskuddsområde

Møre og Romsdal er et kritisk underskuddsområde med tanke på elektrisk energi. – Derfor er det naturlig at Tafjord Kraft som en stor, lokaleid kraftprodusent ønsker å utvikle virksomheten innenfor nye energiformer, sier konsernsjef Sverre Devold. – I perioder med god vindkraftproduksjon kan vi holde igjen forbruket av vannkraft. Når det blåser for lite, har vi vannkraft nok.

Fylket har mye kraftkrevende industri, og vil trenge mer energi enn hva vind og vann kan produsere. Tafjord Kraft er også engasjert i utviklingen av gasskraftverk gjennom selskapet Industrikraft som planlegger utbygging i Fræna. Dette er et av to gasskraftverk som planlegges i Møre og Romsdal.Inngrep i naturen

– Kombinasjonen av gass, vind og vann er nødvendig. Det er å foretrekke miljømessig, mener Devold. Han har likevel ingen problemer med å se hvorfor det oppstår motstand mot inngrepene i naturen som vindkraft representerer.

– Det meste av kraftutbygging medfører dessverre naturinngrep. Men hvis samfunnet velger at vindkraft skal bli en del av Norges fremtidige energisystem, må vi bygge ut der forholdene er best, sier han.

Møre og Romsdal er spesielt egnet. Fylket har vind, areal og et stort energibehov. I sjøområdet er det en årsmiddelvind på 8 m/sek. Og havdybder mellom fire og 80 meter.

Vindturbinene vil i hovedsak bli plassert i et geometrisk gittermønster. En utbygging med 4,5 MW turbiner gir en innbyrdes avstand på minimum 530 meter mellom turbiner i samme rekke og 660 meter mellom de ulike rekkene.

– Det er mange grunner for å lage vindparker til sjøs, sier daglig leder Harald Dirdal i Havgul AS. – Det er mer vind på sjøen enn på land. Det er også mindre konflikter enn ved bygging på land. Transport til sjøs gjør det også mulig med større installasjoner.Nett med sjøkabler

For å føre kraften til land utstyres hver vindturbin med en transformator som hever spenningen til 33 kV. Kraften ledes så gjennom et nett av 33 kV sjøkabler til fire plattformer med transformatorer som setter opp spenningen til 132 kV og med ny pex-isolert sjøkabel til land.

Det er utarbeidet flere alternativer for leggingen av kabel til land. Det er også innledet samarbeid med både Istad Nett AS som kraftsystemansvarlig, Tafjord Nett AS som er regionalnettieer og Statnett som sentralnetteier.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.