Store solkraftanlegg kan gi utfordringer i strømnettet. Hustak er fortsatt enkelt

Installert effekt på hustak doblet på få år.

Store solkraftanlegg kan gi utfordringer i strømnettet. Hustak er fortsatt enkelt
Solceller på små boliger gir foreløpig få problemer for strømnettet. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Det er mulig å lage betydelige mengder strøm i Norge ved å ta i bruk solceller. Ifølge en rapport bransjeorganisasjonen Solenergiklyngen har bestilt fra Multiconsult er potensialet for solkraft på bygg i Norge 87,1 GWp, tilsvarende 65,5 terawattimer – nesten halvparten av det vannkraft produserer i Norge i året.