INDUSTRI

Store skip skaper vansker for Nexans

Trond Gram
11. sep. 2008 - 10:31

HALDEN: Flere hundre kilometer sjøkabler og umbilicals til offshoreindustrien produseres årlig ved Nexans i Halden. Men nå begynner den trange og grunne Ringdalsfjorden å bli et problem for Nexans og flere andre bedrifter i området.

– Det er behov for utbedring av fjorden. Prosjektet var utredet i 2001, og Kystverket var klar til å foreta utbedringer – men det ble stoppet av svensk motstand, sier Rune Støten, Nexans’ fabrikksjef i Halden.– Litt nervøse

– Hittil har vi ikke tapt jobber på grunn av dette, men vi ser en utvikling som gjør oss litt mer nervøse. Skipene blir større og større, legger Krister Granlie til, han er direktør for energidivisjonen. Han understreker videre at alternativer med for eksempel omlasting et annet sted – reduserer konkurranseevnen til bedriften.

Ringdalsfjorden, farleden inn til Halden by, er en såkalt terskelfjord, som er grunnere ytterst enn lenger inn i fjorden. Det skaper trøbbel for kabelprodusenten som jevnlig transporterer ut flere tusen tonn med kabler til kraftoverføring og olje- og gassproduksjon. Nexans har gjennom flere år arbeidet for å få gjort noe med farleden inn under Svinesundsbroen slik at større installasjonsfartøy kan anløpe Nexans' kai.Større skip kan bli et problem

– Å få de største skipene inn og ut kan etter hvert bli et problem. Det er snakk om å ta to meter på tre terskler. Dette er tross alt en mindre undervannsoperasjon, forteller Støten.

En utvidelse betyr mudring og sprenging av nesten 80 000 tonn stein og masse og har blitt kostnadsberegnet til mellom 50 og 100 millioner kroner. Større skip kan da anløpe Halden. Sikkerhetsmessig vil det blir mindre fare for grunnstøtinger. Imidlertid synes det som om svenskene er bekymret for at utvidelsen kan forurense deler av kysten deres mens operasjonen pågår.

Også Norske Skogs Saugbrugs i Halden er opptatt av å få fjorden utbedret, selv om de ikke sliter med at skip til og fra fabrikken ikke kan passere. Ennå.– Lite er gjort

– Det vil alltid være en fordel for oss å kunne ta inn større båter. Det er ikke et tema for oss i det daglige, men vi kan over år se for oss en utvikling over til større båter, forteller informasjonssjef Erik Sandersen. 100 prosent av selskapets produksjon går til eksport.

Stortingsrepresentant Martin Engeset (H) har tatt opp denne saken på regjeringsnivå flere ganger, og mener for lite er gjort for å utbedre forholdene.

– Senest tok jeg opp saken med fiskeri- og kystministeren i fjor, men svaret fra statsråden var ikke veldig oppløftende. Det var ingen snarlig løsning på gang da, sier han til Teknisk Ukeblad.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling


Norsk Industri presser på

Han mener den svenske bekymringen for at fjerning av tersklene skal føre med seg mer forurensning nedover svenskekysten er overdrevet. Da Saugbrugs, tidlig på 90-tallet, stanset sin produksjon av cellulose, ble forholdene i fjorden radikalt bedret.

– Jeg har vanskelig for å se at det er noen miljømessige begrunnelser som holder og er innstilt på å forfølge denne saken videre, sier Høyre-representanten videre.

Norsk Industri håper saken kommer inn i Nasjonal transportplan, etter at fiskeri- og kystminister Helga Pedersen tidligere i år sa at det er en naturlig anledning til å vurdere saken på nytt. I et brev til Samferdselsdepartementet skriver administrerende direktør Stein Lier Hansen at de håper regjeringen prioriterer tiltaket av hensyn til sikkerheten i fjorden og næringslivet i området.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.