BYGG

Store råteskader på museer

FORFALLER: - Vi klarer ikke å ta de store restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå katastrofene, sier Stian Myhren, leder for Norsk Folkemuseums bygningsantikvariske avdeling. ILLUSTRASJONSFOTO
FORFALLER: - Vi klarer ikke å ta de store restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå katastrofene, sier Stian Myhren, leder for Norsk Folkemuseums bygningsantikvariske avdeling. ILLUSTRASJONSFOTOBilde: Anders J. Steensen

Råteskader har rammet flere av de verneverdige bygningene til Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Halvparten av landets frilufts- og folkemuseer er i samme situasjon.

– Må unngå katastrofene

Norsk Folkemuseum har et etterslep på vedlikeholdet av de verneverdige bygningene som tilsier en dobling av både stab og dagens budsjett på 7 millioner kroner for å komme à jour, skriver Aftenposten.

Skadene har oppstått på århundre gamle stuer, loft, eldhus og stabbur, og skyldes hovedsakelig fuktighet.

– Vi klarer ikke å ta de store restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå katastrofene, sier Stian Myhren, leder for museets bygningsantikvariske avdeling.

10 prosent kritisk

Og den dårlige tilstanden gjelder ikke bare Bygdøy-museet.

Roy Høibo, direktør ved Ryfylkemusset i Sand har på oppdrag fra Kulturdepartementet ledet en utredning om forholdene i Rogaland. Resultatene er ikke oppløftende.

– Grovt sett er halvparten av bygningene i tilfredsstillende tilstand, mens 10 prosent er i kritisk forfatning, sier han.

Med rundt 5.000 verneverdige bygninger over hele landet betyr dette at om lag 500 historiske og verneverdige bygg er i en kritisk tilstand.

Klimaendringer med mildere og våtere vintre får noe av skylden da dette været fører til mer sopp og råte enn tidligere.

Les mer om: