Store rasteplasser på anbud

Store rasteplasser på anbud
Rustrødt Cortén-stål blir framtredende på rasteplassene ved E 18. De som vil bygge dem, må gi anbud innen 10. mai. Ill.: L2 Arkitekter

Rasteplassene kommer vest for Kjose bru på strekningen Sky-Langangen. De skal ligge rett overfor hverandre på hver sin side av E 18.

Jobben blir omfattende. Rasteplassene skal dekke et område på bortimot 30 mål. Av dette blir ca. 20 000 kvm grøntarealer, mens ca. 6 000 kvm blir asfaltert og ca. 3 000 kvm blir dekket med belegningsstein.

Alt arbeidet med rasteplassene inngår i oppdraget, bortsett fra grovplanering. Det er utført av et arbeidsfellesskap mellom Veidekke og Hæhre Entreprenør, som har hovedkontrakten på vegarbeidet.

Etablering av bekvemmeligheter for de vegfarende inngår i oppdraget. På begge rasteplassene blir det et servicebygg med toaletter og en liten kafé. Bygget omfatter også en overdekket uteplass for sittegrupper. Fasadene i bygget består av glass og stål. I de mest framtredende stålfasadene blir det brukt rustrødt Cortén-stål av samme type som finnes på E 6 mellom Labbdalen og Kolomoen i Hedmark. Prosjekteringen er utført av Rambøll og L2 Arkitekter.

Jobben må være fullført innen 15. mai 2012. Den 11 km lange fire-feltsvegen mellom Sky og Langangen skal være klar for trafikk før sommerferien samme år.Les mer om: