PRODUKTNYHETER

Store på slam

miljø

Det svenske industrikonsernet Alfa Laval og dets norske datterselskap har undertegnet en allianseavtale med det hollandske selskapet Vandenbroek. Alfa Laval er stor på separering, varmeoverføring og strømningsteknikk, mens Vanderbroek har sin styrke på tørking av slam.

Markedet for tørketeknikk er voksende, og termisk tørking er i ferd med å bli den mest vanlige metoden for håndtering av avløpsslam både i Europa og i USA. Utviklingen underbygges av lokale EU-tilpassede avgifter og reguleres av lovgivning i EU, som har til hensikt å forhindre at avfallsdeponering av organisk materiale fortsetter etter år 2005.

(sb)

Les mer om: