ARKIVNYHETER

Store oppdrag til ViaNova, Norconsult og Cowi

Tegningen viser søndre del av parsellen Langset-Brøhaug, som inngår i entreprisen FP1. Hvis ingen benytter seg av klageretten, kommer ViaNova til å prosjektere denne strekningen.
Tegningen viser søndre del av parsellen Langset-Brøhaug, som inngår i entreprisen FP1. Hvis ingen benytter seg av klageretten, kommer ViaNova til å prosjektere denne strekningen. Bilde: Ill.:Sjur Moe
5. okt. 2010 - 17:50

De tre parsellene går under betegnelsene FP1, FP2 og FP3. FP1 er den sørligste. Den tar ViaNova for 48,639 millioner kroner. Norconsult tar FP2 for 48,973 millioner, mens Cowi tar FP3 for 53,541 millioner. Forutsetningen for at kontraktene kan underskrives er at ingen klager på innstillingen fra byggherren.

Cowi ga anbud på alle tre parsellene. ViaNova og Norconsult ga bare anbud på den de fikk.

Oppdraget består i å lage konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for 22 km fire-felts motorveg og 17 km dobbeltsporet jernbane langs østsiden av Mjøsa. Strekningene går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange kommune i Hedmark. De som får kontraktene skal følge opp arbeidet i anleggstiden. Prosjekteringen omfatter også lokalveger og etterbruk av nedlagt jernbane.

FP1 er 6 km lang og går mellom Langset og Brøhaug. Den omfatter en veg- og en jernbanetunnel. Begge blir 600 meter lange.

FP2 er også 6 km lang. Den går mellom Brøhaug og Strandlykkja. I denne parsellen inngår det en 2,3 km lang vegtunnel, og to jernbanetunneler, en på 4 km og en på 150 meter.

FP3 omfatter 10 km av E 6 mellom Strandlykkja og Labbdalen og 5 km av Dovrebanen mellom Strandlykkja og Kleverud. En 700 meter lang tunnel inngår i E 6.

Den første oppgavene blir å lage konkurransegrunnlag for forberedende arbeid. Dette omfatter anlegg av adkomstveger, etablering av riggområder og riving av innløste hus. Konkurransegrunnlaget for veg- og jernbanearbeidet skal være ferdig neste sommer. Dette arbeidet er inndelt i tre entrepriser. Grensene mellom entreprisene er de samme for anleggsarbeidet som for prosjekteringen.

Anleggstart er planlagt i 2012, E 6 skal være ferdig i 2014 og Dovrebanen i 2015. I 2016 blir også etterarbeidet fullført. Det omfatter etablering av en turveg i den nåværende jernbanetraséen. Det nye dobbeltsporet vil for det meste gå helt utenom denne traséen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.