ARKIVNYHETER

Store oppdrag til Reinertsen og PEAB

Reinertsen skal utvide riksveg 706 mellom Gildheim og Grillstad øst for Trondheim sentrum. Oppdraget får en verdi på rundt 240 millioner kroner hvis opsjonene blir utløst. Ill.: Statens vegvesen
Reinertsen skal utvide riksveg 706 mellom Gildheim og Grillstad øst for Trondheim sentrum. Oppdraget får en verdi på rundt 240 millioner kroner hvis opsjonene blir utløst. Ill.: Statens vegvesen
8. des. 2011 - 01:23

Begge oppdragene ble utlyst som totalentrepriser. Det ene gjelder arbeid på riksveg 706 og E 6 øst for Trondheim sentrum. Bare Reinertsen og NCC ga anbud. Valget falt på Reinertsen, og klagefristen gikk ut 5. desember. Kontrakten blir underskrevet 9. desember.

Det andre oppdraget gjelder utvidelse av E 6 i Stjørdal. Det vakte heller ikke den store begeistringen blant entreprenørene. Bortsett fra PEAB var det var det bare Grunnarbeid AS fra Trondheim som ga anbud. Trønderne må klage innen 14. desember hvis de har innvendinger mot at PEAB får jobben.To opsjoner

Oppgaven til Reinertsen blir å utvide riksveg 706 fra to til fire felt mellom Gildheim og Grillstad. Strekningen er ca. en kilometer lang. Riksveg 706 møter E 6 i Rotvollkrysset, som skal bygges om i forbindelse med vegutvidelsen.

To opsjoner er inkludert i kontraktsummen. Den ene gjelder en halvannen kilometer lang strekning på E 6 mellom Tunga og Rotvoll. Denne skal få fire gjennomgående felt pluss ramper. Den andre gjelder ca. 800 meter av fylkesveg 868, som skal utvides fra to til fire felt. Om opsjonene blir utløst, blir avgjort første halvår neste år.

Vegvesenet regner med anleggsstart allerede i mars, selv om det er en totalentreprise. Den første oppgaven blir å legge om vegsystemet ved Rotvollkrysset midlertidig for å etablere det permanente krysset. Prosjekteringen av omleggingen er ingen langvarig prosess.2 570 meter E 6 i Stjørdal

Oppdraget som PEAB ligger an til å få, gjelder ny fire-felts E 6 på den 2 570 meter lange strekningen Havnekrysset-Kvithammar i Stjørdal kommune. På et par hundre meter i hver ende skal fire-feltsvegen følge traséen til nåværende to-feltsveg, for øvrig går den helt utenom. Strekningen som får helt ny trasé er knapt to kilometer lang.

Like sør for Kvithammar møter E 6 fylkesveg 38 i et et to-planskryss. En bru over E 6 inngår i krysset. Ytterligere to overgangsbruer og to parallelle bruer i veglinjen inngår i prosjektet. Alle bruene blir ca. 50 meter lange.

Entreprisen omfatter også anlegg av en rasteplass, 1500 meter lokalveger og 2100 meter gang-/sykkelveg og fortau, foruten støyskjerming, grøntarbeid og omlegging av kabler og ledninger.

Begge oppdragene fullføres høsten 2013.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.