ARKIVNYHETER

Store oppdrag for Mesta på Bybanen

Slik går Fanavegen i dag. Mesta skal flytte den til venstre slik at Bybanen kan overta traséen. Bortenfor lyskrysset blir det en holdeplass. Det grå huset nærmest skal rives.
Slik går Fanavegen i dag. Mesta skal flytte den til venstre slik at Bybanen kan overta traséen. Bortenfor lyskrysset blir det en holdeplass. Det grå huset nærmest skal rives. Bilde: Anders Haakonsen
3. des. 2010 - 01:49

Fristene for å klage på tildelingen av de to kontraktene gikk ut 26. november og 1. desember. Signering finner sted neste uke.

Entreprisene gjelder to strekninger i 2. byggetrinn på Bybanen, som går fra Nesttun til Lagunen. De har en samlet lengde på ca. tre kilometer. Mer enn 1,7 km går parallelt med fylkesveg 582, Fanavegen. Her trengs det store vegomlegginger for å få plass til Bybanen. Omleggingene består stort sett i at Fanavegen blir flyttet til siden slik at sporene kan legges i den nåværende vegtraséen.

Entreprisene omfatter alt arbeid på de berørte vegene inkludert asfaltering, oppmerking og skilting. På banen vil det gjenstå mye når Mesta avslutter sin del av jobben. Entreprisene gjelder bare underbygningen, legging av ballastpukk, skinner og sviller og montasje av kjøreledninger er ikke med.

Den ene entreprisen går under betegnelsen B 20202. Den gjelder en strekning på 2,1 km. I denne inngår Nesttunbrekkatunnelen (450 meter), Mårdalstunnelen (400 meter), en overgangbru for fotgjengere og syklister, to holdeplasser for Bybanen og en kulvert som fører Fanavegen under banen. En av holdeplassene skal ligge over kulverten. Kontraktsummen blir ca. 260 millioner kroner.

B 20203 er betegnelsen på den andre entreprisen. Den gjelder en strekning på en knapp kilometer. I denne inngår en holdeplass og en bru som fører banen og en gang/sykkelveg over en elv. Entreprisen omfatter også en overgangsbru. Kontraktsummen blir ca. 100 millioner kroner.

Mesta må være ferdig med sin del av jobben i oktober 2012. Året etter blir det trafikk på Bybanen fram til Lagunen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.