SAMFERDSEL

Storbyer får mest

12. okt. 2000 - 15:05

Veinettet i Oslo-området er preget av køer og kapasitetsproblemer. Regjeringen legger stor vekt på at infrastrukturen betyr mye for både regionen og nasjonen, og Nasjonal Transportplan (NTP) legger opp til å bruke fem milliarder kroner ekstra på samferdsel de neste ti årene.

Mye av dette skal brukes i og rundt Oslo og de andre storbyene.

– Eneste løsning

NTP foreslår å bruke 11 milliarder kroner til den såkalte Oslopakke 2, som er en viktig satsing på kollektivtiltak i Oslo-området. Åtte milliarder kroner er øremerket jernbanetiltak, mens tre milliarder skal gå til andre tiltak.

– Regjeringens satsing på jernbanen og Oslopakke 2 er helt nødvendig. Vi klarer ikke å bygge oss ut av køer og overbelastning på veiene. En satsing på jernbanen og andre kollektivformer er den eneste løsningen, sier Oslos vegsjef Sidsel Sandelien. Hun sitter med koordineringsansvaret for utbyggingstiltakene i Oslopakke 2.

Ønsker mer konkurranse

Formannen i Stortingets samferdselskomité, Høyres Oddvar Nilsen, er enig i satsingen på kollektivtrafikken i storbyområder. Han etterlyser imidlertid en kost-/nyttevurdering: Hva ville ha tjent samfunnet best; å legge penger i jernbane eller veibygging?

– Ikke bare godsdelen av jernbanetransporten bør konkurranseutsettes. Vi bør ta ut enkelte traseer og slippe til andre også innen persontransport. Vi må ikke glemme at vi kjøper tjenester for nesten én milliard kroner av NSB hvert år. Som inneværende år har vært, kan vi umulig ha fått de tjenestene vi har betalt for, mener Nilsen.

For lite

Direktør Olav Grimsbo i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) mener de økonomiske rammene i NTP er skuffende. – Særlig satsingen på veisektoren er altfor svak.

Med såpass begrensede rammer hadde Grimsbo ventet mer utbygging av veinettet framfor vekst i jernbanebevilgningene. Han påpeker at jernbanen har en beskjeden trafikkbetydning, med fire prosent i persontrafikken og åtte prosent i godstransporten. – I 1990-årene økte statens innsats i jernbanesektoren med nesten 50 prosent – uten at det ga uttelling i form av vesentlig økt trafikk, sier Grimsbo.

TF mener at bedre vedlikehold av vei- og jernbanenettet i større grad må ivaretas gjennom effektiviseringstiltak i etatene og økt konkurranseutsetting av oppgavene – framfor store bevilgningsøkninger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.