KRAFT

Storbritannia satser på atomkraft

Stein Jarle Olsen
18. okt. 2010 - 16:24

Som Teknisk Ukeblad skrev nylig: Vi ser ut til å være inne i en

Mot slutten

I en skriftlig politikkerklæring peker den britiske energi- og klimaministeren Chris Huhne på at Storbritannia må bytte ut minst en fjerdedel av energiproduksjonskapasiteten innen 2020.

Huhne mener også å se et klart behov for fortsatt satsing på atomkraft, begrunnet med økt forsyningssikkerhet og et krav om reduserte klimagassutslipp.

– Strålingskonsekvensene fra atomreaktorene og de assosierte avfallsfasilitetene vil være lave, sammenlignet med generelle strålingsnivåer, og de vil bli effektivt kontrollert av Storbritannias robuste og effektive reguleringsmyndigheter, skriver Huhne, som samtidig godkjente to nye atomkraftreaktorer for bruk i Storbritannia.

Variert

I løpet av 2020-tallet vil en stor del av de eksisterende britiske atomkraftverkene nå slutten av sin levetid. Men atomsatsingen betyr ikke at det ikke skal satses på fornybar energi.

– Jeg er drittlei motsetningene mellom tilhengere av fornybare energikilder og tilhengerne av atomkraft, som begge mener vi ikke har noen av delene. Vi har stort behov for investeringer i nye og varierte energikilder for å forsyne Storbritannia. Vi kommer til å trenge både fornybare energikilder, ny kjernekraft og fossile energikilder med CO2-fangst og –lagring, og kablene til å koble dem til det nasjonale kraftnettet ettersom en stor andel av vår nåværende produksjonskapasitet må skrus av, sier Huhne i en pressemelding.

– Jeg vil gjøre det klart at ny atomkraft vil få bidra så mye som mulig, med krav om at utviklerne betaler for opprenskningen, legger han til.

Atomkraftsteder

De britiske myndighetene har plukket ut åtte potensielle steder for nye atomkraftverk. De åtte er Hinkley Point, Oldbury, Bradwell, Sizewell, Wylfa, Heysham, Hartlepool og velkjente Sellafield.

Myndighetene viderefører også ordningen med at atomkraftselskapene har et begrenset ansvar for utgifter ved en eventuell nedsmelting, men Huhne poengterer at det ikke vil bli gitt noen subsidier fra myndighetene til ny atomkraft.

– Ny atomkraft vil, for eksempel, dra fordel av generelle, eksisterende tiltak eller tiltak som kan bli introdusert som en del av en større reform av kraftmarkedet for å oppmuntre til investeringer i lavkarbonproduksjon, skriver Huhne i erklæringen.

Ikke tidevann

Ministeren skriver også om resultatene av en mulighetsstudie for tidevannskraft i Severn. Og resultatene er negative.

– Severns enorme tidevannsrekkevidde kan gi opptil 5 prosent av vår nåværende strømproduksjon fra en fornybar energikilde, og gi sysselsetting både lokalt og nasjonalt. Men kostnadene vil være høye, og et program vil måtte ha et strategisk behov sammenliknet med andre måter å møte behovet for fornybar energi, påpeker Huhne.

Nøkkelkonklusjonen i studien er at myndighetene ikke ser det strategisk fordelaktig å bruke offentlige penger på tidevannskraft i Severn. En investering vil sannsynligvis ligge i størrelsesordenen 30 milliarder pund, altså nesten 300 milliarder kroner.

– Kostnadene og risikoene for skattebetalerne og energiforbrukerne vil være enorme, sammenliknet med andre lavkarbonalternativer, skriver Huhne.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.