NYHETER

Stor utbygging i Lavik

Fergekaia på Lavik i Sogn skal bygges helt om. Det samme skal oppstillingsplassen og tilførselsvegen. Det er en omfattende jobb som er lyst ut. Anbudsfristen er satt til 9. januar.

Den som vil bygge om fergekaia og oppstillingsplassen på Lavik må gi anbud innen 9. januar. (Ill.: Statens vegvesen)
Den som vil bygge om fergekaia og oppstillingsplassen på Lavik må gi anbud innen 9. januar. (Ill.: Statens vegvesen)
9. nov. 2012 - 13:11

Lavik ligger i Høyanger kommune. Det er det nordre anløpsstedet for fergesambandet som fører E 39 over Sognefjorden. Det søndre anløpsstedet er Oppedal i Gulen kommunen. Fergetrafikken mellom Oppedal og Lavik har økt jevnt og trutt de siste årene. Når ligger ÅDT på rundt 1 200.

Forholdene på Lavik er uholdbare. Det er stort behov for utbedring. Oppstillingsplassen er for liten, trafikken hoper seg opp på E 39 hver helg. Tilførselsvegen holder ikke mål. En bratt bakk i en krapp sving fører ned til oppstillingsplassen. Dessuten trengs det en fergelem til når tre ferger settes inn i sambandet fra 2015.

Farvannet utenfor fergekaia er så dypt at det ikke er aktuelt å fylle ut i sjøen. Utvidelsen av området oppnås ved å støpe en kaiplate på pæler. Platen får et areal på 5,700 mål. Den skal ligge på 2,1 km utstøpte stålrørspæler. Når ombyggingen er ferdig, blir det oppstillingplass til 125 biler og parkeringsplass for ytterligere 25.

Platen blir ikke reservert for funksjoner som har direkte forbindelse til fergedriften. Den skal også gi plass til kai for hurtigbåt og bussholdeplass med leskur.

E 39 blir lagt om over en strekning på 400 meter. Den nye vegen går delvis langs vannkanten. En 90 meter lang bru med fire spenn inngår i den.

Videre omfatter oppdraget omlegging av 560 meter av fylkesveg 607 og anlegg av 760 meter gang/sykkelveg og kommunale veger. En 32 meter lag bru inngår i gang/sykkelvegsystemet. Det skal graves 3 km grøft for vann- og avløpsledninger og 2,8 km kabelgrøft, og det skal settes opp 82 lysmaster.

Trafikken i fergesambandet må gå i hele anleggstiden. Jobben blir derfor komplisert, og anleggstiden er romslig. Fristen for ferdigstillelse går ikke ut før 1. september 2015.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.