Stor tunneljobb utlyst i Telemark

Etter påske blir E18 stengt over deler av Eidangerhalvøya i Telemark. Trafikantene må bruke gamlevegen i halvannet års tid, mens to tunneler blir oppgradert. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 16. mai.

Under skogen rundt søndre portal til Bambletunnelen er det en 9 000 år gammel ur. Fra denne må det graves ut 125 000 kbm før man kan sprenge søndre påhugg til det nye tunnelløpet. Det nye løpet kommer til venstre på bildet.
Under skogen rundt søndre portal til Bambletunnelen er det en 9 000 år gammel ur. Fra denne må det graves ut 125 000 kbm før man kan sprenge søndre påhugg til det nye tunnelløpet. Det nye løpet kommer til venstre på bildet. Bilde: Anders Haakonsen
6. apr. 2017 - 13:41

Oppdraget blir omfattende. De to tunnelene - Kjørholt- og Bambletunnelen - har en samlet lengde på nesten tre kilometer. I tillegg til oppgradring av disse omfatter oppdraget råsprenging av sikring av to nye tunneløp med samme lengde. Prisen på entreprenørarbeidet er anslått til ca. 700 millioner kroner.
Tunnelene ligger på strekningen Langangen-Rugtvedt som skal utvides til fire felt. Nåværende E18 vil bli nordgående kjørebane på den nye vegen. Sørgående kjørebane skal gå parallelt i en avstand på mellom 10 og 15 meter.


Enklere å flytte trafikken

- Vi har valgt å sprenge de nye løpene samtidig med at vi oppgraderer de gamle. Hvis vi skulle sprengt de nye løpene senere, ville det fått store konsekvenser for trafikkavviklingen. Vi måtte stoppe trafikken på E18 både når salvene blir satt og når vi skal undersøke påvirkningen av salvene i de gamle tunnelene, sier utbyggingssjef for Kjørholt- og Bamble-tunnelene, Ruth Haug.
I motsetning til andre som har ansvar for tunneloppgraderinger, er Ruth Haug ansatt i Nye Veier, ikke i Statens Vegvesen. Nye Veier skal være byggherre for utvidelsen av E18 til fire felt, derfor er det naturlig at samme selskap tar seg av oppgraderingen av de to tunnelene.

 

Mye kø


Trafikantene må forberede seg på køer mens arbeidet pågår. Gjennom de to  tunnelene går det 14 500 kjøretøyer i døgnet i gjennomsnitt. I tillegg går det 11 000 på den mest trafikkerte delen av det som skal bli omkjøringsveg.
Oppgraderingen gjelder ikke bare tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille kravene i tunnelforskriften. Det blir også en omfattende bergsikring. 54 000 sikringsbolter skal settes inn i de fire løpene i gamle og nye tunneler.
I de nye løpene skal det sprenges ut 240 000 kbm. I de gamle skal det sprenges 23 000 kbm. 98 000 kbm skal sprenges i dagsonene inn mot de nye løpene, og 125 000 kbm skal graves ut fra en ur som ligger på sørsiden av Bambletunnelen.
For øvrig skal det monteres 38 impulsventilatorer i de gamle tunnelene, det skal etableres fire nye tekniske rom, hvorav tre i tunnel, og det skal legges 50 km sterkstrømkabel, 10 km svakstrømkabel og 2,8 km antennekabel.


Stengt 21. april

Rambøll har lagd reguleringsplan for utvidelsen av E18. Øvrig prosjektering av dette arbeidet og av oppgradering av de to gamle tunnelene er utført av Cowi.
Kjørholttunnelen er 2 219 meter lang. Det er den lengste tunnelen i Telemark inntil Mælefjelltunnelen blir åpnet. Bambletunnelen er 765 meter lang. Begge ble åpnet i 1996 da E18 over Eidangerhalvøya ble lagt om.
Før den tid gikk E18 over Brevikbrua. De siste årene har denne brua og tunnelene på gamle E18 blitt oppgradert for å tåle trafikkøkningen når nye E18 stenges. Det skjer allerede 21. april. Årsaken til at trafikken legges om lenge før anbudsfristen for oppgraderingen har gått ut, er at det skal utføres forberedende arbeider i de to tunnelene. Det er utlyst i en egen entreprise.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.