Stor prosjekteringsjobb på E 18

Bildet viser den østlige delen av nåværende E 18 mellom Bommestad og Sky med bøkeskogen i forgrunnen. Ny E 18 vil hovedsakelig gå i tunnel på denne strekningen.
Bildet viser den østlige delen av nåværende E 18 mellom Bommestad og Sky med bøkeskogen i forgrunnen. Ny E 18 vil hovedsakelig gå i tunnel på denne strekningen. (Bilde: Statens vegvesen)

Den aktuelle strekningen er 6,4 km lang og ligger i Larvik kommune. Den som får kontrakten skal lage komplett konkurransegrunnlag med mengdeoversikt og tegningsgrunnlag for fire-felts motorveg.

Oppdraget gjelder ikke hele strekningen. Mellom ytterpunktene går E 18 i bru over Farriseidet. Prosjektering av ny bru med tilstøtende veger er lyst ut som eget oppdrag tidligere. Det oppdraget berører ca. en kilometer av E 18. Vinneren av konkurransen ble en gruppe hvor blant annet Rambøll og L2 Arkitekter er med. Vegvesenets intensjon er å samarbeide videre med vinnergruppa, men kontrakt er foreløpig ikke underskrevet.

Nå går E 18 i dagen så å si hele vegen mellom Bommestad og Sky. Den eneste tunnelen på strekningen er bare rundt 100 meter lang. Når fire-feltsvegen blir ferdig, blir det atskillig mindre dagslys over E 18. På begge sider av Farriseidet kommer det en tunnel. Tunnelen på østsiden blir 2,8 km lang, den andre blir en drøy kilometer. Den lange tunnelen på østsiden ble valgt for å skjerme turterreng og boligområder mot trafikken.

Den som får jobben med å lage konkurransegrunnlaget, må gjøre seg ferdig innen 26. mars 2012. Det er foreløpig usikkert når fire-feltsvegen kan åpnes, men når det skjer, er det sannsynligvis minst fire felt hele vegen mellom Oslo og Langangen ved grensen mellom Vestfold og Telemark.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå