Stor på tavlebygging

Dicon as, som formelt startet 01.01.2001, består av den tidligere tavleavdelingen i Bryne Elektriske og nå også tavleavdelingen i IKM Laboratorium. Med totalt 25 medarbeidere vil Dicon være en av landsdelens største aktører innen elektrisk tavlebygging.

De to virksomhetene har i liten grad operert i samme marked, og tilfører derfor hverandre større breddekunnskap og en bredere sammensatt kundebase. Hovedsatsingsområdene vil være landbasert- og offshoreindustri i Hordaland, Rogaland og Agderfylkene.

Les mer om: