ARKIVNYHETER

Stor kontrakt til Oslo Vei

De smale fortauene langs Hegdehaugsveien og Bogstadveien er ikke hyggelige å ta seg fram på. Når trikkesporene flyttes mot midt av gata og et kjørefelt fjernes, blir det plass til å gjøre fortauene bredere.
De smale fortauene langs Hegdehaugsveien og Bogstadveien er ikke hyggelige å ta seg fram på. Når trikkesporene flyttes mot midt av gata og et kjørefelt fjernes, blir det plass til å gjøre fortauene bredere. Bilde: Anders Haakonsen
14. feb. 2012 - 13:18

De to gatene er Hegdehaugsveien og Bogstadveien. De ligger etter hverandre og framstår som en sammenhengende gate som skifter navn omtrent midt mellom endepunktene. Strekningen som skal bygges om omfatter 1 050 meter av de to gatene.

Begge er viktige handlegater, særlig i Bogstadveien ligger butikkene tett, men fortauene er smale, og det er trangt om plassen for fotgjengerne mange steder. Dette er ikke bare upraktisk, det er direkte farlig. De smale fortauene og en uoversiktlig trafikksituasjon gjør Bogstadveien til en av de mest ulykkesbelastete gatene i Oslo.

Smalere kjørebane

Nå skal de farligste kryssene bygges om, og fortauene skal utvides til minst tre meters bredde. Utvidelsen skjer på bekostning av kjørebanen. I dag er det tre kjørefelt på deler av strekningen som skal bygges om. Når jobben er gjort, blir det to felt hele vegen. Antall parkeringsplasser langs fortauene blir redusert fra 130 til 105.

Hegdehaugsveien/Bogstadveien er en viktig trikkegate. For å gjøre innsnevringen av kjørebanen mulig, må skinnegangen flyttes sideveis på det meste av strekningen.

Flyttingen er kostbar, men nødvendig. Vedlikeholdet av skinnegangen har vært mangelfull i mange år, og etterslepet er stort. Nå blir det støpt helt nytt fundament for skinnegangen.Krevende arbeid

Entreprisen omfatter også utskifting av alle kabler og ledninger i bakken som ikke lenger holder mål. All masse ned til halvannen meter under asfalten blir gravd opp, men byggherren håper at noe av den kan brukes om igjen.

Anleggsarbeidet blir krevende. Det blir ikke mulig å holde kjørebanen åpen for vanlig trafikk, men Oslo kommune, som er byggherre, har som målsetting at fotgjengere skal ha adgang til butikkene hele tiden. Av motorisert trafikk er det bare utrykningsbiler, renovasjonsbiler og varebiler som betjener butikkene som får bruke gatene i anleggstiden.To etapper

Utbyggingen skjer i to like lange etapper. I år tas strekningen mellom Parkveien og. Mens arbeider pågår kommer det ikke til å gå trikker på denne strekningen, men trikkene vil fortsatt gå over Briskeby via Holtegata.

De nye trikkerutene trer i kraft like etter påske. Senest 1. november skal den nye skinnegangen være på plass. Prosjektleder Ståle Berg i Oslo kommune utelukker ikke at det kan skje tidligere. - Ruter ønsker å komme i gang før den datoen. Det kan bli aktuelt å forsere arbeidet med 2-3 uker, sier han.Midlertidige trikkespor

Uansett når arbeidet blir ferdig, blir det en lang vinterdvale etterpå.

- Om vinteren er det er for komplisert å sikre tilgjengelighet for alle som har behov for det, derfor innstiller vi arbeidet. Når vi setter i gang igjen i mars/april neste år, blir det etablert midlertidige trikkespor i Professor Dahls gate mellom Hegdehaugsveien og Holtegata. Da kan trikken gå over Briskeby mens sporene i Bogstadveien er stengt, sier Ståle Berg.

Annen etappe gjelder Bogstadveien mellom Holtegata/Sporveisgata og Sorgenfrigata. Det er planer om å bygge om Bogstadveien også mellom Sorgenfrigata og Kirkeveien, men det er ikke tatt noen avgjørelse om det.Granitt og gatevarme

Et av målene med ombyggingen er å gi de to gatene et estetisk løft. Flere tiltak vil bli gjennomført for å oppnå det. Et av dcem blir å etablere møteplasser med benker og grøntanlegg på noen korte, usammenhengende strekninger hvor gateløpene er veldig brede i dag.

Et annet tiltak er å gi fortauene granittbelegg og gatevarme. I utgangspunktet ville kommunen ha tradisjonelt asfaltdekke og ingen gatevarme, men de næringsdrivende betaler 13,5 millioner kroner for å dekke ekstraomkostningene. Hvis dette ikke blir tilstrekkelig, skal kommunen dekke differansen.Ferdig 01.11.13

Innen 1. november 2013 skal alt være ferdig. Hvis overslaget holder, er det da brukt mellom 180 og 190 millioner kroner på oppgraderingen av Hegdehaugsveien og Bogstadveien. Kommunens andel av utgiftene fordeles med 45 % på bymiljøetaten, 45 % på Kollektivtransportproduksjon og 10 % på Vann- og avløpsetaten.

Prosjekteringen er utført av Norconsult og Bjørbekk & Lindheim.

Kampen om kontrakten var svært jevn. Ikke stort mer enn to prosenet skilte de tre laveste anbudene da de ble åpnet. Hvis ingen klager på vedtaket om kontrakttildeling, blir kontraktsummen mer enn 9 millioner kroner lavere enn den laveste anbudsummen. Det er ikke Oslo Vei som har gjort en grov regnefeil, differensen skyldes en feil i konkurransegrunnlaget.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.