ARKIVNYHETER

Stor kontrakt til Grunnarbeid

Vegstrekningen som er markert med rødt viser hvor arbeidet skal utføres. Som det framgår av kartet, blir det også arabeid ved flyplassen. Her skal Grunnarbeid støpe en kulvert over E 6. Over kulverten skal det gå en driftsveg for Avinor.
Ill. Statens vegvesen
Vegstrekningen som er markert med rødt viser hvor arbeidet skal utføres. Som det framgår av kartet, blir det også arabeid ved flyplassen. Her skal Grunnarbeid støpe en kulvert over E 6. Over kulverten skal det gå en driftsveg for Avinor. Ill. Statens vegvesen
Statens vegvesenStatens vegvesen
11. mai 2011 - 15:26

Parsell A går mellom Innherredsveien og Stokkan nedre. Her er det i dag dyrket mark, altså blir det en helt ny tofelts vegstrekning.

I første omgang blir arbeidet konsentrert om å gjøre ferdig et midlertidig spor for jernbanen like øst for dagens spor. Omleggingen skjer i den togfrie helga 4. og 5. juni. Da får entreprenørens mannskap plass til å bygge en ny jernbanebru i den eksisterende togtraseen.

Ringveg Nord skal senkes for å kunne dukke under jernbanebrua. I begge ender av vegstrekningen blir det bygd rundkjøringer for å knytte den med fv 33 i øst og Innherredsveien i vest. Hele vegstrekningen åpnes for trafikk i november, og da er jernbanen allerede flyttet over på den nye jernbanebrua.

I tilknytning til arbeidene på E 6 skal 400 meter av E 14 mellom brannstasjonen og rundkjøringen i Halsøen oppgraderes til firefeltsveg. Men dessverre må ting bli litt verre før det kan bli bedre på E 14. Vegen må snevres inn for å gi plass til anleggsarbeidene, men to gjennomgående felt vil bli holdt åpne til enhver tid bortsett fra noen helger.

Før vegarbeidet kan gjøres må jernbanen flyttes over på en midlertidig jernbanebru. Først må entreprenøren bygge en fylling. Så blir stålbrua, som til nå er blitt brukt på Nyhavna i Trondheim, flyttet på plass og bli klar til bruk i den togfrie helga 1. og 2. oktober. Det er samtidig som den nye jernbanebrua på Ringveg Nord tas i bruk. Da rives den gamle jernbanebrua over E 14, og bygging av ny bru som gir større fri høyde enn i dag, tar til for fullt.

Les mer om: