Stor Kongsberg-kontrakt

Kontraktsverdien er på ca. 278 millioner kroner. Systemet vil bli levert i løpet av 2002. Endelig systemtest, med påfølgende overlevering, skal finne sted innen utgangen av 1. kvartal 2003.